Your browser does not support JavaScript!
Ελληνικά
Print friendly

Home    Search  

username:   anonymous

Search result

Search command: Contributor="Ζωσιμάδες."  Get results as RSS feed
Results  1-10   of  20Display    results per page 
First
Previous
Page: [1] 2  Next
Last
       
1. Απάνθισμα Του Τεχνολογικού Μέρους της ελληνικής ΑΡΒ 3017

Title:  Απάνθισμα Του Τεχνολογικού Μέρους της ελληνικής γραμματικής : Περιέχον μεν τους των Ονομάτων και Ρημάτων Τύπους ολοκλήρους, και κατ' ουδέν ελλειπείς, προσέτι δε τους των Ονομάτων και Ρημάτων Κανόνας, το περί Ανωμάλων Ρημάτων, και το περί Ειδών της των Ρημάτων Συντάξεως΄ Το περί Τεχνολογίας των οκτώ Μερών του Λόγου, και το περί των τριών Συμφωνιών του Λόγου κατ΄ ερωταπόκρισιν, και το περί Πνευμάτων, και έσχατον περί του είμι, Κατά την Μέθοδον της γινομένης διδασκαλίας εν τη πρώτη Σχολή των Ιωαννίνων ___.
Publication Date:  1809.

Save result
 
2. Αρχαία Αλεξάνδρεια.ΑΡΒ 3398

Title:  Αρχαία Αλεξάνδρεια. / Περιγραφή της πόλεως ταύτης εν τη κατά πάροδον περιηγήσσι του Κιαιβο-Αικατερινο-Γραικικού Μοναστιρίου αρχιμανδρίτου Κονσταντίου, Καλλωπισθείσα μετά εικονογραφικών και ιχνογραφικών σχεδίων, Και ανατεθείσα τω Υψηλοτάτω ονόματι κατ΄ Αυτοκρατορικήν επιτροπήν και συναίνεσιν. Υπό δε της φιλογενούς προαιρέσεως και φιλοτίμω δαπάνης των εκ του Ζωσιμά ευπατρίδων αυταδέλφων, ήδη τύποις εκδοθείσα. δι΄ αδείας του της Μόσκβας Πολιτεικού Διοικήτωρος.
Creator:  Κωνστάντιος
Publication Date:  1803.

Save result
 
3.

Title:  Διατριβή περί ευθανασίας : Προς τον ερωτήσαντα: "Πώς άντις έχοι γενναίως τε και ευψύχως, ή εαυτώ επιόντα εκδέχεσθαι, ή επελθόντα ετέροις, αυτώ οικείοις και φίλοις, φέρειν τον Θάνατον; / Απάντησις Υπό μεν του Αρχιεπισκόπου Ευγενίου του Βουλγάρεως μιξοσολοίκω φράσει συγγραφείσα' υπό δε των πανεντίμων Ζωσιμάδων τετραυταδέλφων, Αναστασίου, και Νικολάου, και Ζώη, και Μιχαήλ, φιλοτίμω δαπάνη εκδοθείσα.
Creator:  Βούλγαρις, Ευγένιος,
Publication Date:  έτει 1846.

Save result
 
4. "Διατριβή περί ευθανασίας :Προς τον ερωτήσαντα: ""Πώς άντις έχοι γενναίως τε και ευψύχως, ή εαυτώ επιόντα εκδέχεσθαι, ή επελθόντα ετέροις… φέρειν τον Θάνατον; 1804 ΠΠΚ ΑΡΒ 2982 ΦΣΑ"

Title:  Διατριβή περί ευθανασίας : Προς τον ερωτήσαντα: "Πώς άντις έχοι γενναίως τε και ευψύχως, ή εαυτώ επιόντα εκδέχεσθαι, ή επελθόντα ετέροις, αυτώ οικείοις και φίλοις, φέρειν τον Θάνατον; / Απάντησις Υπό μεν του Αρχιεπισκόπου Ευγενίου του Βουλγάρεως μιξοσολοίκω φράσει Συγγραφείσα' υπό δε των πανεντίμων Ζωσιμάδων τετραυταδέλφων, Αναστασίου, και Νικολάου, και Ζώη, και Μιχαήλ, φιλοτίμω δαπάνη εκδοθείσα.
Creator:  Βούλγαρις, Ευγένιος,
Publication Date:  έτει 1804.

Save result
 
5.

Title:  Εισαγωγή εις την Φιλοσοφίαν Γ Ι. Σ' Γραβεζάνδου. : Περιέχουσαν την Μεταφυσικήν και την Λογικήν / εξελληνισθείσα μεν εκ της Λατινίδος Φωνής υπό του Πανιερωτάτου Αρχιεπίσκοπου. Κυρίου Ευγενίου του Βουλγάρεως Ιεροδιακόνου έτι όντος και σχολαρχούντος έντε Ιωαννίνοις, και εν τη Αθωνιάδι Ακαδημία και εν Κωνσταντινουπόλει, προς ακρόασιν των παρ'αυτώ μαθητιόντων. Τα νυν δε τύποις εκδοθείσα υπό της Αυταδελφότητος των Ζωσιμάδων Α. και Ν. και Ζ και Μ επί τω διανεμηθήναι δωρεάν τοις φιλεπιστήμοσιν Ελλήνων Νεανίσκοις. Επιστασία Σ. Δ.
Creator:  Gravesande, Willem Jacob's,
Publication Date:  ΑΩΕ 1805.

Save result
 
6. Βούλγαρις, Ευγένιος,.Εκατονταετηρίς των από Χριστού Σωτήρος Εναθρωπήσαντος.[Εν Λειψία] :Εν τη Τυπογραφία Βράϊτκοπφ και Έρτελ,1805.ΠΠΚ  /ΑΡΒ 2986

Title:  Εκατονταετηρίς των από Χριστού Σωτήρος Εναθρωπήσαντος : Η πρώτη κατά χρονικήν πρόοδον εν επιτομή εκτεθείσα / παρά του σοφοπανιερωτάτου αρχιεπίσκοπου Ευγενίου του Βουλγάρεως εις την μιξοσόλικον διάλεκτον. Και τύποις εκδοθείσα υπό της αυταδελφότητος των Ζωσιμάδων Α. Ν. και Ζ. και Μ. επί τω διανεμηθήναι δωρεάν τοις ευσεβέσι και φιλοχρίστοις Χριστιανοίς.
Creator:  Βούλγαρις, Ευγένιος,
Publication Date:  1805.

Save result
 
7. Εκστρατεία του Ναπολέοντος ιμπεράτορος των Γάλλων :1814 ΠΠΚ 122616

Title:  Εκστρατεία του Ναπολέοντος ιμπεράτορος των Γάλλων : ήτοι η επιδρομή αυτού εις Ρωσσίαν, και η εκείθεν κατεστραμμένη βίαιος φυγή του. Περιέχουσα διήγησιν εποχής σπανιωτάτων και αξιομνημονεύτων συμβάντων, και καταγραφήν αποδεικνύουσα την τε εξαρίθμησιν των Δυνάμεων αυτού και τον παντελή αφανισμόν αυτών, μέχρι της τελευτής του περιφήμου Γενικού Αρχιστρατήγου των Ρώσσων Πρίγκιπος Μιχαήλ Κουτούζωβ-Σμολένσκου. / Συλλεχθείσα εκ των δημοσίων επιβεβαιομένων εφημερίδων αναφορών τε των Στραταρχών και ετέρων διαφόρων εκδόσεων και μετά πλείστης επιμελείας και κόπου καταστρωθείσα εις την νυν χρωμένην Ελληνίδα φωνήν, χάριν ειδήσεως και των απορούντων αυτής φιλοϊστόρων Γραικών. Τύπω εκδοθείσα δαπάνη της φιλογενούς Αυταδελφότητος των πανευγενών Κυρίων Ζωσιμάδων.
Publication Date:  έτει Σωτηρίω 1814.

Save result
 
8. Επιτομή είτε συλλογή των θείων της πίστεως δογμάτων υπό … Αθανασίου του Παρίου. 1806 ΠΠΚ  /ΑΡΒ 2997

Title:  Επιτομή είτε Συλλογή των Θείων της Πίστεως Δογμάτων / Μετά πάσης επιμελείας κατ'επιτομήν φιλοπονηθείσα υπό του εν Ιερομονάχοις ελαχίστου Αθανασίου του Παρίου. Και ότι μάλιστα επισταμένως και επιμελώς θεωρηθείσα υπό του Πανιερωτάτου και Σεβασμιωτάτου αγίου πρώην Κορίνθου κυρίου κυρίου Μακαρίου του Νοταρά υφ'ου και Φωτός αξία κριθείσα. ___ Επιστασία τε και διορθώσει του εν Ιερομονάχοις Καλλινίκου Αρχιμ. του εκ Θεσσαλονίκης.
Creator:  Αθανάσιος,
Publication Date:  αωστ' (1806).

Save result
 
9.

Title:  Κοσμά ιερέως, Μπαλάνου ιερέως Βασιλοπούλου. Του αιδεσιμωτάτου, και επιστημονικωτάτου μεγάλου Οικονόμου και διδασκάλου Ιωαννίνων Έκθεσις συνοπτική Αριθμητικής, Άλγγεβρας, [sic] και Χρονολογίας. / Συντεθείσα μεν υπ' αυτού προς χάριν των γνησίων αυτού Φοιτητών, και λοιπών Φιλομαθών. Προσφωνηθείσα δε τη φιλομούσω, φιλογενεί, και φιλοπάτριδι Ευγενεστάτη αδελφότητι των Κυρίων Ζωσιμάδων ης και αναλώμασι νυν πρώτον τύποις εκδέδοται.
Creator:  Μπαλάνος-Βασιλόπουλος, Κοσμάς,
Publication Date:  1798.

Save result
 
10. Κυριακοδρόμιον : ήτοι ερμηνεία και μετ' αυτήν ηθική ομιλία εις τo κατά πάσαν Κυριακήν εν ταις αγίαις των ορθοδόξων χριστιανών εκκλησίαις αναγινωσκόμενον Ευαγγέλιον / συντεθέν υπό του πανιερωτάτου πρώην Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως Νικηφόρου του Θεοτόκη ___, 01. Εν Βενετία : Τύποις Φραγκίσκου Ανδρεόλα, 1831.

Title:  Κυριακοδρόμιον : ήτοι ερμηνεία και μετ' αυτήν ηθική ομιλία εις τo κατά πάσαν Κυριακήν εν ταις αγίαις των ορθοδόξων χριστιανών εκκλησίαις αναγινωσκόμενον Ευαγγέλιον / συντεθέν υπό του πανιερωτάτου πρώην Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως Νικηφόρου του Θεοτόκη ___.
Creator:  Θεοτόκης, Νικηφόρος,
Publication Date:  1831.

Save result
 
First
Previous
Page: [1] 2  Next
Last