Your browser does not support JavaScript!
Ελληνικά
Print friendly

Home    Search  

username:   anonymous

Search result

Search command: Contributor="Γκαρπολάς,"  Get results as RSS feed
Results  1-10   of  10Display    results per page 
First
Previous
Page: [1] Next Last
       
1. Γενικός σχολαστικός άτλας εκ των νεωτάτων γεωγραφικών πινάκων των Ευρωπαίων σχεδιασθείς, :προς χρήσιν τε και μελέτην πάσης γεωγραφικής πραγματείας του νέου κόσμου. Εν Βιέννη της Αυστρίας :[χ.ε.],1837.ΠΠΚ 140322

Title:  Γενικός σχολαστικός άτλας εκ των νεωτάτων γεωγραφικών πινάκων των Ευρωπαίων σχεδιασθείς, : προς χρήσιν τε και μελέτην πάσης γεωγραφικής πραγματείας του νέου κόσμου. / Νυν το πρώτον εκδοθείς επιστασία και αναλώμασι Γκαρπολά και Ρεφερενδάρη.
Publication Date:  1837.

Save result
 
2. No preview available

Title:  Γόλδσμιθ Ιστορία της Ελλάδος : Από της πρώτης καταβολής των Ελληνικών πραγμάτων, άχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Οθωμανών, περιέχουσα και σύντομον πραγματείαν περί επιστημών και τεχνών' άμα δε και περί θρησκείας, ηθών και εθίμων των Ελλήνων, και την Βυζαντινήν ιστορίαν. / Μεταφρασθείσα εκ του πρωτότυπου της Αγγλικής διαλέκτου, κατά την νεωτάτην εν Λονδίνω έκδοσιν, εις την καθ' ημάς διάλεκτον, άμα δε και επαυξηθείσα υπό Δημητρίου Αλεξανδρίδου ιατρού. Νυν δε το τρίτον επιδιορθωθείσα εκδίδεται αύθις εις τόμους τρεις υπό Αλεξάνδρου Κ. Γκαρπολά. Φιλοτίμω δαπάνη Κ. Ν. Γαλάτη...
Creator:  Goldsmith, Oliver,
Publication Date:  1838-9.

Save result
 
3.

Title:  Ιστορία Γεωργίου Καστριώτου του μετωνομασθέντος Σκερντέμπεη Ηγεμόνος της Αλβανίας / Μεταφρασθείσα εκ του Ιταλικού. Με πολλάς σημειώσεις. Προσετέθη δε και η έκθεσις των συμβάντων μετά τον θάνατον του Σκεντέρμπεη και των εν τω Βασιλείω των δύο Σικελιών Αλβανικών Αποικειών. Εκδοθείσα δαπάνη Α. Γκαρπολά.
Publication Date:  1848.

Save result
 
4.

Title:  Λεξικόν Γαλλοελληνικόν : Συνταχθέν μεν επί τη βάσει των λεξικών του Λαβώ και της Γαλλικής Ακαδημίας του 1835. / υπό Α. Ραγκαβή, Α. Σαμουρκάση, και Ι. Νικολαΐδου Λεβαδέως , εκδοθέν δε δαπάνη Κωνσταντίνου Γκαρπολά του Ολυμπίου.
Creator:  Ραγκαβής, Αλέξανδρος Ρίζος,
Publication Date:  1842.

Save result
 
5. Λεξικὸν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης Ἐπίτομον, ἐκ τῆς δευτέρας ἐν Βιέννῃ ἐκδόσεως τοῦ Ἀ. Γαζῆ, καὶ προσεπαυξηθὲν μετὰ δέκα περίπου χιλιάδων λέξεων, καὶ μὲ τὴν ὑποσημείωσιν τῶν μακρῶν καὶ βραχέων· τὰ δὲ εἰς τὸ παράρτημα τοῦ προτέρου λεξικοῦ κύρια ὀνόματα Μυθολογικά, Ἱστορικὰ καὶ Γεωγραφικά, παρεντίθενται εἰς τοῦτο ἀλφαβητικῶς καὶ κατὰ στοιχεῖον. Εἰς τόμους τρεῖς. Ἐκδοθὲν ὑπὸ Κωνσταντίνου Γκαρπολᾶ τοῦ Ὀλυμπίου. Τόμος Πρῶτος. Α-Η Ἀθῆναι, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας τοῦ Ἐκδότου Κωνσταντίνου Γκαρπολᾶ 1839.

Title:  Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης Επίτομον, : Εκ της δευτέρας εν Βιέννη εκδόσεως του Α. Γαζή, και προσεπαυξηθέν μετά δέκα περίπου χιλιάδων λέξεων, και με την υποσημείωσιν των μακρών και βραχέων, τα δε εις το παράρτημα του προτέρου λεξικού κύρια ονόματα Μυθολογικά, Ιστορικά και Γεωγραφικά, παρατίθενται εις τούτο αλφαβητικώς και κατά στοιχείον. Εις Τόμους Τρεις. / Εκδοθέν υπό Κωνσταντίνου Γκαρπολά του Ολυμπίου...
Creator:  Γαζής, Ανθιμος,
Publication Date:  1839.

Save result
 
6. Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης τρίτομον /Εκδοθέν μεν πρώτον υπό αρχιμανδρίτου Ανθίμου Γαζή, Εν Βιέννη της Αουστρίας :Εκ της Τυπογραφίας Αντωνίου Χάυκουλ,1835-1837.ΧΤΔ 168083-5ΚΑΛ 230185-7

Title:  Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης τρίτομον / Εκδοθέν μεν πρώτον υπό αρχιμανδρίτου Ανθίμου Γαζή, νυν δε το δεύτερον εκ διαφόρων νεωτέρων Ελληνικογερμανικών και ετέρων λεξικών επεξεργασθέν, διασκευασθέν, έτι δε πλείστοις σημαινομένοις, φράσεσι, παραδείγμασι, και εικοσιτέσσαρσι περίπου χιλιάσι λέξεων προσεπαυξηθέν, και τη δηλώσει του μακρού και βραχέος, εν δε τω τέλει του τρίτου τόμου και Λεξικώ Μυθολογικώ, Γεωγραφικώ και Ιστορικώ απαρτισθέν ___ και εκδοθέν επιστασία, επιμελεία και δαπάνη Κωνσταντίνου Γκαρπολά του Ολυμπίου και Χριστοδούλου Ματακίδου του Σαμίου.
Creator:  Γαζής, Ανθιμος,
Publication Date:  1835-1837.

Save result
 
7.

Title:  Λεξικόν των αρχαίων κυρίων ονομάτων της μυθολογίας, ιστορίας και γεωγραφίας ως παράρτημα του παρόντος Ελληνικού Λεξικού, χρησιμεύον προς σπουδήν και γνώσιν των κυρίων ονομάτων όσα απαντώνται εις τους Έλληνας συγγραφείς / Νυν το πρώτον εκ του Γερμανικού μεταφρασθέν και πλείστας Λέξεσι και Ερμηνείας επαυξηθέν υπό Νικολάου Λωρέντη. Και εκδοθέν επιστασία, επιμελεία και δαπάνη Κωνσταντίνου Γκαρπολά και Χριστοδούλου Ματακίδου.
Publication Date:  1837.

Save result
 
8. Λωρέντης, Νικόλαος.Λεξικόν των αρχαίων μυθολογικών, ιστορικών και γεωγραφικών κυρίων ονομάτων : Εν Βιέννη της Αυστρίας :Εκ της Τυπογραφίας Αντωνίου Μπένκου,1837.ΧΤΔ 168089 ΚΑΛ / ΦΣΑ

Title:  Λεξικόν των αρχαίων μυθολογικών, ιστορικών και γεωγραφικών κυρίων ονομάτων : χρησιμεύον ως παράρτημα παντός Ελληνικού λεξικού προς μελέτην τω παλαιών ποιητών και λογογράφων, / νυν το πρώτον μετ' ακριβείας εκ παλαιών και νεωτέρων ερανισθέν υπό Νικολάου Λωρέντη, και εκδοθέν φιλοτίμω επιστασία και δαπάνη Κωνσταντίνου Γκαρπολά και Χριστοδούλου Ματακίδου.
Creator:  Λωρέντης, Νικόλαος.
Publication Date:  1837.

Save result
 
9. Πηδάλιον της νοητής νηός, της Μίας Αγίας, 2η εκδ.Εν Αθήναις :Εκ της Τυπογραφίας του εκδότου Κωνσταντίνου Γκαρπολά,Αωμα' 1841 ΠΠΚ 122933

Title:  Πηδάλιον της νοητής νηός, της Μίας Αγίας, Καθολικής και Αποστολικήs των ορθοδόξων Εκκλησίας :ήτοι άπαντες οι ιεροί και θείοι κανόνες των αγίων οικουμενικών Συνόδων ... / ελληνιστί μεν, χάριν αξιοπιστίας εκτιθέμενοι, δια δε της καθ' ημάς κοινοτέρας διαλέκτου, προς κατάληψιν των απλουστέρων ερμηνευόμενοι παρά Αγαπίου Ιερομονάχου, και Νικοδημου Μοναχού, και μετ΄ επιμελείας ανακριθέντες, και διορθωθέντες... παρά του ... Δωροθέου. Το πρώτον τύποις εκδοθέντες αδεία μεν και προτροπή , και επιταγή του... Οικουμενικού Πατριάρχου.... Εκδίδεται νυν το δεύτερον υπό Κωνσταντίνου Γκαρμπολά του Ολυμπίου.
Publication Date:  Αωμα' 1841.

Save result
 
10. Matthiae, August,.[Σχόλια εις τον Ευριπίδην /εκ της εκδόσεως του Augustus Matthiae. υπό Κωνσταντίνου Γκαρπολά.Εν Αθήναις,1842.ΦΣΑ / ΚΑΛ 232590-232951

Title:  [Σχόλια εις τον Ευριπίδην / εκ της εκδόσεως του Augustus Matthiae. Νυν το πρώτον εκδοθέντα εις τόμους τρεις προς ευκολίαν των σπουδαζόντων και εχόντων εκδόσεις του Ευριπίδου άνευ σχολίων, και κυρίως την στερεότυπον, υπό Κωνσταντίνου Γκαρπολά.
Creator:  Matthiae, August,
Publication Date:  1842.

Save result
 
First
Previous
Page: [1] Next Last