Your browser does not support JavaScript!
Ελληνικά
Print friendly

Home    Search  

username:   anonymous

Search result

Search command: Contributor="Χουρμούζιος,"  Get results as RSS feed
Results  1-10   of  11Display    results per page 
First
Previous
Page: [1] 2  Next
Last
       
1. Αναστασιματάριον νέον : /μεταφρασθέντα εις το νέον της μουσικής σύστημα παρά του διδασκάλου Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος ___, και του κυρίου Θεοδώρου Φωκέως ___Περιέχον τα Αναστάσιμα του Εσπερινού, Όρθρου, και Λειτουργίας, μετά των αναστασίμων Κανόνων, Μαρτυρικών, και Νεκρωσίμων της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, των τε Εωθινών, και των συντόνων Τιμιωτέρων. Τα πάντα καθώς την σήμερον ψάλλονται εις το Πατριαρχείον /μεταφρασθέντα εις το νέον της μουσικής σύστημα παρά του διδασκάλου Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος ___, και του κυρίου Θεοδώρου Φωκέως ___.Εις Γαλατάν της Κωνσταντινουπόλεως :Εν τη Βρεταννική Τυπογραφία Ισάκ δε Κάστρο,αωλβ' (=1832).

Title:  Αναστασιματάριον νέον : / μεταφρασθέντα εις το νέον της μουσικής σύστημα παρά του διδασκάλου Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος ___, και του κυρίου Θεοδώρου Φωκέως ___ Περιέχον τα Αναστάσιμα του Εσπερινού, Όρθρου, και Λειτουργίας, μετά των αναστασίμων Κανόνων, Μαρτυρικών, και Νεκρωσίμων της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, των τε Εωθινών, και των συντόνων Τιμιωτέρων. Τα πάντα καθώς την σήμερον ψάλλονται εις το Πατριαρχείον / μεταφρασθέντα εις το νέον της μουσικής σύστημα παρά του διδασκάλου Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος ___, και του κυρίου Θεοδώρου Φωκέως ___.
Publication Date:  αωλβ' (=1832).

Save result
 
2. Βίβλος καλουμένη Ευτέρπη : Περιέχουσα συλλογήν εκ των νεωτέρων και ηδυτέρων εξωτερικών μελών, με προσθήκην εν τω τέλει και τινών ρωμαϊκών τραγωδίων εις μέλος οθωμανικόν και ευρωπαϊκόν / εξηγηθέντων εις το νέον της μουσικής σύστημα παρά ΘΕοδώρου Φωκέως, και Σταυράκη Βυζαντίου των μουσικολογιωτάτων. Επιθεωρηθέντων δ' επιμελώς και επιδιορθωθέντων κατά γραμμήν παρά του μουσικολογιωτάτου διδασκάλου Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος ___. [Εν Γαλατά]: Εν τη κατά τον Γαλατάν Τυπογραφία του Κάστορος, αωλ' (=1830).

Title:  Βίβλος καλουμένη Ευτέρπη : Περιέχουσα συλλογήν εκ των νεωτέρων και ηδυτέρων εξωτερικών μελών, με προσθήκην εν τω τέλει και τινών ρωμαϊκών τραγωδίων εις μέλος οθωμανικόν και ευρωπαϊκόν / εξηγηθέντων εις το νέον της μουσικής σύστημα παρά ΘΕοδώρου Φωκέως, και Σταυράκη Βυζαντίου των μουσικολογιωτάτων. Επιθεωρηθέντων δ' επιμελώς και επιδιορθωθέντων κατά γραμμήν παρά του μουσικολογιωτάτου διδασκάλου Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος ___.
Creator:  Θεόδωρος,
Publication Date:  αωλ' (=1830).

Save result
 
3. Ειρμολόγιον των καταβασιών Πέτρου του Πελοποννησίου μετά του συντόμου Ειρμολογίου Πέτρου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου : Εξηγημένα κατά την νέαν της μουσικής μέθοδον μετά προσθήκης ικανών μαθημάτων, ων εστερούντο εις το παλαιόν. / επιθεωρηθέντα ήδη, και ακριβώς διορθωθέντα παρά του Διδασκάλου Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος ___. Κωνσταντινούπολις: Εν τη Βρεταννική Τυπογραφία Κάστρου εις Γαλατάν, αωκε (=1825).

Title:  Ειρμολόγιον των καταβασιών Πέτρου του Πελοποννησίου μετά του συντόμου Ειρμολογίου Πέτρου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου : Εξηγημένα κατά την νέαν της μουσικής μέθοδον μετά προσθήκης ικανών μαθημάτων, ων εστερούντο εις το παλαιόν. / επιθεωρηθέντα ήδη, και ακριβώς διορθωθέντα παρά του Διδασκάλου Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος ___.
Creator:  Πέτρος,
Publication Date:  αωκε (=1825).

Save result
 
4. Η Παγκόσμιος Δίκη :Ποίος έχει την ευθύνην του παρόντος πολέμου; : μελέτη και συμπεράσματα /διασήμου Αμερικανού νομομαθούς, κατά μετάφρασιν Χρ. Σ. Χουρμουζίου.Εν Αθήναις :Εκ του Τυπογραφείου Παναγιώτου Α. Πετράκου,1916.

Title:  Η Παγκόσμιος Δίκη : Ποίος έχει την ευθύνην του παρόντος πολέμου; : μελέτη και συμπεράσματα / διασήμου Αμερικανού νομομαθούς, κατά μετάφρασιν Χρ. Σ. Χουρμουζίου.
Creator:  [Beck, James M.]
Publication Date:  1916.

Saved result
 
5. No preview available

Title:  Η Πανδώρα ήτοι συλλογή εκ των νεωτέρωνκαι ηδυτέρων εξωτερικών μελών εις τόμους 2 όπου και προσετέθησαν και τα ελληνικά τραγούδια της προεκδοθείσης (1830) Ευτέρπης του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος / Θεοδώρου Παράσχου Φωκαέως.
Creator:  Θεόδωρος,
Publication Date:  [χ.χ.].

Save result
 
6.

Title:  Η Πανδώρα ήτοι συλλογή εκ των νεωτέρωνκαι ηδυτέρων εξωτερικών μελών εις τόμους 2 όπου και προσετέθησαν και τα ελληνικά τραγούδια της προεκδοθείσης (1830) Ευτέρπης του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος / Θεοδώρου Παράσχου Φωκαέως.
Creator:  Θεόδωρος,
Publication Date:  1843-1846.

Save result
 
7. Χρύσανθος,o Προύσσης (ή ο Μαδύτιος),1770-1843.Θεωρητική και πρακτική εκκλησιαστική μουσική. 1η έκδ. :Εκ της Τυπογραφίας Ε. Καγιόλ,1851. /ΑΡΒ 2804

Title:  Θεωρητική και πρακτική εκκλησιαστική μουσική. / Συνταχθείσα κατά μεν το πρώτον παρά του αοιδίμου Διδασκάλου Χρυσάνθου ενός των τριών της νέας Μεθόδου εφευρετών΄ αντιγραφείσα δε το δεύτερον και τρίτον παρά των άλλων δύο, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου της Μεγάλης Εκκλησίας, και Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος επί το συντομότερον ωσαύτως και τέταρτον παρά Θεοδώρου Φωκαέως, και διαφόροις τύποις εκδοθείσα. Ήδη δε το πέμπτον και αύθις συνταχθείσα, και όσον οιόν τε επί το μεθοδικώτερον και εξηγηματικώτερον μετενεχθείσα παρά του εκδότου Μαργαρίτου ΠΠ. Χ. Δροβιανίτου προς χρήσιν των μαθηματευόντων, νυν πρώτον τύποις εκδέδοται. Δαπάνη του αυτού.
Creator:  Χρύσανθος,
Publication Date:  1851.

Save result
 
8. Κρηπίς του θεωρητικού και πρακτικού της εκκλησιαστικής μουσικής /συνταχθείσα παρά Χρυσάνθου Μητροπολίτου Προύσης, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου και Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ανατυπωθείσα νυν εκ παλαιάς εκδόσεως υπό Σπυρ. Κουσουλίνου.Εν Αθήναις :Τυπογραφείον Σπυρίδωνος Κουσουλίνου,1912.

Title:  Κρηπίς του θεωρητικού και πρακτικού της εκκλησιαστικής μουσικής / συνταχθείσα παρά Χρυσάνθου Μητροπολίτου Προύσης, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου και Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ανατυπωθείσα νυν εκ παλαιάς εκδόσεως υπό Σπυρ. Κουσουλίνου.
Creator:  Θεόδωρος,
Publication Date:  1912.

Save result
 
9. Κρηπίς του θεωρητικού και πρακτικού της εκκλησιαστικής μουσικής /συνταχθείσα παρά Χρυσάνθου Μητροπολίτου Προύσης, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου και Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος.4η εκδ /Παρά του Μηνά Δομενίκου.Αθήναι :Τύποις Χ. Ν. Φιλαδελφέως,1872.

Title:  Κρηπίς του θεωρητικού και πρακτικού της εκκλησιαστικής μουσικής / συνταχθείσα παρά Χρυσάνθου Μητροπολίτου Προύσης, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου και Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος.
Creator:  Χρύσανθος,
Publication Date:  1872.

Save result
 
10. Νέον Αναστασιματάριον / μεταφρασθέν κατά την καινοφανή μέθοδον της μουσικής υπό των εν Κωνσταντινουπόλει μουσικολογιωτάτων Διδασκάλων και εφευρετών του νέου μουσικού συστήματος. Βουκουρέστι: Εν τω του Βουκουρεστίω νεοσυστάτω Τυπογραφείω, 1820.

Title:  Νέον Αναστασιματάριον / μεταφρασθέν κατά την καινοφανή μέθοδον της μουσικής υπό των εν Κωνσταντινουπόλει μουσικολογιωτάτων Διδασκάλων και εφευρετών του νέου μουσικού συστήματος.
Publication Date:  1820.

Save result
 
First
Previous
Page: [1] 2  Next
Last