Your browser does not support JavaScript!
Ελληνικά
Print friendly

Home    Search  

username:   anonymous

Search result

Search command: Creator=""Θεοτόκης, Νικηφόρος,""  Get results as RSS feed
Results  1-10   of  14Display    results per page 
First
Previous
Page: [1] 2  Next
Last
       
1. Κυριακοδρόμιον : ήτοι ερμηνεία και μετ' αυτήν ηθική ομιλία εις τo κατά πάσαν Κυριακήν εν ταις αγίαις των ορθοδόξων χριστιανών εκκλησίαις αναγινωσκόμενον Ευαγγέλιον / συντεθέν υπό του πανιερωτάτου πρώην Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως Νικηφόρου του Θεοτόκη ___, 01. Εν Βενετία : Τύποις Φραγκίσκου Ανδρεόλα, 1831.

Title:  Κυριακοδρόμιον : ήτοι ερμηνεία και μετ' αυτήν ηθική ομιλία εις τo κατά πάσαν Κυριακήν εν ταις αγίαις των ορθοδόξων χριστιανών εκκλησίαις αναγινωσκόμενον Ευαγγέλιον / συντεθέν υπό του πανιερωτάτου πρώην Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως Νικηφόρου του Θεοτόκη ___.
Creator:  Θεοτόκης, Νικηφόρος,
Publication Date:  1831.

Save result
 
2. Κυριακοδρόμιον, ήτοι Ερμηνεία και μετ' αυτήν ηθική ομιλία εις τα κατά πάσαν Κυριακήν εν ταις αγίαις των ορθοδόξων χριστιανών εκκλησίαις αναγινωσκόμενον Ευαγγέλιον, / Συντεθέν υπό του πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Νικηφόρου του πρώην Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως αφιερωθέν δε τη πανσέπτω τετρακτί των αγιωτάτων πατριαρχών υπό του πανιερωτάτου Ιεροθέου Θαβωρίου, ούτινος φιλοτίμω επιστασία εκδίδοται εις φως ήδη δεύτερον αναλώμασι του παναγίου Τάφου, τ. 1. Εν Μόσχα: Εν τω Τυπογραφείω της Αγιωτάτης Συνόδου, έτει 1837.

Title:  Κυριακοδρόμιον, ήτοι Ερμηνεία και μετ' αυτήν ηθική ομιλία εις τα κατά πάσαν Κυριακήν εν ταις αγίαις των ορθοδόξων χριστιανών εκκλησίαις αναγινωσκόμενον Ευαγγέλιον, / Συντεθέν υπό του πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Νικηφόρου του πρώην Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως αφιερωθέν δε τη πανσέπτω τετρακτί των αγιωτάτων πατριαρχών υπό του πανιερωτάτου Ιεροθέου Θαβωρίου, ούτινος φιλοτίμω επιστασία εκδίδοται εις φως ήδη δεύτερον αναλώμασι του παναγίου Τάφου.
Creator:  Θεοτόκης, Νικηφόρος,
Publication Date:  έτει 1837.

Save result
 
3. Κυριακοδρόμιον, : ήτοι Ερμηνεία και μετ' αυτήν ηθική ομιλία εις τα κατά πάσαν Κυριακήν εν ταις αγίαις των ορθοδόξων χριστιανών εκκλησίαις αναγινωσκόμενα Ευαγγέλια. / Νικηφόρου Θεοτόκου του Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως Αρχιεπισκόπου Έκδοσις τετάρτη, Υπό των του αοιδίμου Νικολάου Π. Ζωσιμά ευγενεστάτων και ευσεβεστάτων γενικών επιτρόπων, των εν Μόσχα, κυρίων Αντωνίου Π. Κομιζοπούλου, Μιχαήλ Ι. Μποσταντζόγλου Και Τριανταφύλλου Δ. Κρίτζου, Ελλήνων πολιτών Νίζνης, ίνα διανεμηθή δωρεάν εις τας αγίας των ορθοδόξων εκκλησίας, κατ' ενδιάθηκον αυτού εντολήν, τ.1. Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου Στυλιανού Κ. Βλαστού, 1854.

Title:  Κυριακοδρόμιον, : ήτοι Ερμηνεία και μετ' αυτήν ηθική ομιλία εις τα κατά πάσαν Κυριακήν εν ταις αγίαις των ορθοδόξων χριστιανών εκκλησίαις αναγινωσκόμενα Ευαγγέλια. / Νικηφόρου Θεοτόκου του Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως Αρχιεπισκόπου Έκδοσις τετάρτη, Υπό των του αοιδίμου Νικολάου Π. Ζωσιμά ευγενεστάτων και ευσεβεστάτων γενικών επιτρόπων, των εν Μόσχα, κυρίων Αντωνίου Π. Κομιζοπούλου, Μιχαήλ Ι. Μποσταντζόγλου Και Τριανταφύλλου Δ. Κρίτζου, Ελλήνων πολιτών Νίζνης, ίνα διανεμηθή δωρεάν εις τας αγίας των ορθοδόξων εκκλησίας, κατ' ενδιάθηκον αυτού εντολήν.
Creator:  Θεοτόκης, Νικηφόρος,
Publication Date:  1854.

Save result
 
4. Κυριακοδρόμιον : ήτοι ερμηνεία και μετ' αυτήν ηθική ομιλία εις τας των Αποστόλων Πράξεις, τας εν ταις αγίαις των ορθοδόξων χριστιανών εκκλησίαις αναγινωσκομένας κατά τας από του Πάσχα μέχρι της Πεντηκοστής Κυριακάς, και τας του Αποστόλου Παύλου επιστολάς, τας αναγινωσκομένας κατά τας λοιπάς κυριακάς του όλου ενιαυτού. / Νικηφόρου Θεοτόκου του Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως Αρχιεπισκόπου, εξεδόθη πρώτον μεν εν Μόσχα κατά 1808 δαπάνη της Ζωσιμαίας αδελφότητος προς το δωρεάν διανέμεσθαι τοις ευσεβέσι, και αφιερώθη τη Τετρακτύϊ των αγιωτάτων Πατριαρχών, T. A'. Εν Αθήναις: Εκ της Τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1840.

Title:  Κυριακοδρόμιον : ήτοι ερμηνεία και μετ' αυτήν ηθική ομιλία εις τας των Αποστόλων Πράξεις, τας εν ταις αγίαις των ορθοδόξων χριστιανών εκκλησίαις αναγινωσκομένας κατά τας από του Πάσχα μέχρι της Πεντηκοστής Κυριακάς, και τας του Αποστόλου Παύλου επιστολάς, τας αναγινωσκομένας κατά τας λοιπάς κυριακάς του όλου ενιαυτού. / Νικηφόρου Θεοτόκου του Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως Αρχιεπισκόπου, εξεδόθη πρώτον μεν εν Μόσχα κατά 1808 δαπάνη της Ζωσιμαίας αδελφότητος προς το δωρεάν διανέμεσθαι τοις ευσεβέσι, και αφιερώθη τη Τετρακτύϊ των αγιωτάτων Πατριαρχών.
Creator:  Θεοτόκης, Νικηφόρος,
Publication Date:  1840.

Save result
 
5. Κυριακοδρόμιον :Ήτοι Ερμηνεία και μετ' αυτήν Ηθική Ομιλία εις τας Πράξεις των Αποστόλων, τας αναγινωσκομένας εν ταις Αγίαις των Ορθοδόξων Εκκλησίαις, εν ταις Κυριακάς ταις από του Πάσχα άχρι της Πεντηκοστής και τας Επιστολάς του Παύλου, τας αναγινωσκομένας εν ταις λοιπαίς Κυριακαίς του όλου έτους, /Συντεθέν υπό του Πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Νηκηφόρου[sic] του πρώην Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως, Αφιερωθέν δε τη Πανσέπτω Τετρακτύι των Αγιωτάτων Πατριαρχών υπό του τιμιωτάτου Κυρίου Ζώη Ζωσιμά και των Αυταδέλφων αυτού, των εξ Ιωαννίνων. Ιδία τε αυτών δαπάνη εκδοθέν, ίνα δωρεάν διανεμηθή, εν ταις Αγίαις του Θεού Εκκλισίαις[sic]..., T. 2., Εν Μόσχα. :Εν τω της Κοινότητος Τυπογραφείω.,1808.

Title:  Κυριακοδρόμιον : Ήτοι Ερμηνεία και μετ' αυτήν Ηθική Ομιλία εις τας Πράξεις των Αποστόλων, τας αναγινωσκομένας εν ταις Αγίαις των Ορθοδόξων Εκκλησίαις, εν ταις Κυριακάς ταις από του Πάσχα άχρι της Πεντηκοστής και τας Επιστολάς του Παύλου, τας αναγινωσκομένας εν ταις λοιπαίς Κυριακαίς του όλου έτους, / Συντεθέν υπό του Πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Νηκηφόρου[sic] του πρώην Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως, Αφιερωθέν δε τη Πανσέπτω Τετρακτύι των Αγιωτάτων Πατριαρχών υπό του τιμιωτάτου Κυρίου Ζώη Ζωσιμά και των Αυταδέλφων αυτού, των εξ Ιωαννίνων. Ιδία τε αυτών δαπάνη εκδοθέν, ίνα δωρεάν διανεμηθή, εν ταις Αγίαις του Θεού Εκκλισίαις[sic]...
Creator:  Θεοτόκης, Νικηφόρος,
Publication Date:  1808.

Saved result
 
6. Λόγοι εις την Αγίαν και Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, μετά καί τινων πανηγυρικών, επιφωνημάτων, και επιταφίων, / Συντεθέντες μεν, και εκφωνηθέντες παρά Νικηφόρου Ιερομονάχου Θεοτόκη, του Κερκυραίου, επιμελώς διορθωθέντες παρά του εν Ιερομονάχοις Μεθοδίου του Ολυμπιώτου του εξ Αγυιάς. Εν Λειψία της Σαξονίας: Εν τη Τυπογραφία του Βρεϊκόπφ, έτει 1766.

Title:  Λόγοι εις την Αγίαν και Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, μετά καί τινων πανηγυρικών, επιφωνημάτων, και επιταφίων, / Συντεθέντες μεν, και εκφωνηθέντες παρά Νικηφόρου Ιερομονάχου Θεοτόκη, του Κερκυραίου, επιμελώς διορθωθέντες παρά του εν Ιερομονάχοις Μεθοδίου του Ολυμπιώτου του εξ Αγυιάς.
Creator:  Θεοτόκης, Νικηφόρος,
Publication Date:  έτει 1766.

Save result
 
7. Μεχροὺμ Νικηφόρος Θεοτόκης Κυριακοδρόμιονλαριντὰν Πιριντζὴ Τόμος Θεόκτιστος Διδασκαλοστὰν Τουρκτζεγιὲ Τεφσὶρ Ὀλουνμούσσ. Βὲ Ἀνατολλοῦ Χριστιανλαρὶν μεμφαατλαρὶ ἰτζοῦν. Κατασετλοὺ Κύριλλος Πατρὴκ Ἐφέντιμιζὴν Ἐμπριϊλὲ Πατριχανεγιὲ πασμαγιὰ βεριλτῆ. Καϊρετῆ Κάϊσερη Μοναστηρινὴν Ἡγούμενοσου. Παϊσιοστὰν Βὲ μεσαριφὴ ἐντιρληκλῆ τουλπεντζῆ Γιανιτέν. Βὲ μερχοὺμ χατζῆ Ποτὸς Ἀγατάν. Ἀσιτανετὲ Πατριχανετὲ ὀλὰν Πασμαχανετέ. 1817. Σενεσιντέ.

Title:  Μεχρούμ Νικηφόρος Θεοτοκηνήν Κυριακοδρόμιονλαριντάν Πιριντζή Τόμος...
Creator:  Θεοτόκης, Νικηφόρος,
Publication Date:  1817.

Save result
 
8. Νικηφόρος Θεοτόκης, Νικηφόρου Θεοτόκου του Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως Αρχιεπισκόπου Κυριακοδρόμιον, Τ. 1-2, Εν Αθήναις, 1854, ΦΣΑ 3145/3146

Title:  Νικηφόρου Θεοτόκου του Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως Αρχιεπισκόπου Κυριακοδρόμιον, ήτοι Ερμηνεία και μετ' αυτήν ηθική ομιλία εις τας των Αποστόλων Πράξεις, τας εν ταις αγίαις των ορθοδόξων χριστιανών εκκλησίαις αναγινωσκομένας κατά τας από του Πάσχα μέχρι της Πεντηκοστής κυριακάς, και εις τας του Αποστόλου Παύλου επιστολάς, τας αναγινωσκομένας κατά τας λοιπάς κυριακάς του όλου ενιαυτού. Έκδοσις τρίτη, Υπό των του αοιδίμου Νικολάου Π. Ζωσιμά ευγενεστάτων και ευσεβεστάτων γενικών επιτρόπων, των εν Μόσχα, κυρίων Αντωνίου Π. Κομιζοπούλου, Μιχαήλ Ι. Μποσταντζόγλου Και Τριανταφύλλου Δ. Κρίτζου, Ελλήνων πολιτών Νίζνης, ίνα διανεμηθή δωρεάν εις τας αγίας των ορθοδόξων εκκλησίας, κατ' ενδιάθηκον αυτού εντολήν.
Creator:  Θεοτόκης, Νικηφόρος,
Publication Date:  1854.

Save result
 
9. Νικηφόρος Θεοτόκης, Νικηφόρου Θεοτόκου του Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως Αρχιεπισκόπου Κυριακοδρόμιον, Τ. 1, Εν Αθήναις, 1840, ΦΣΑ 3143

Title:  Νικηφόρου Θεοτόκου του Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως Αρχιεπισκόπου Κυριακοδρόμιον, ήτοι Ερμηνεία και μετ' αυτήν ηθική ομιλία εις τα κατά πάσαν Κυριακήν εν ταις αγίαις των ορθοδόξων χριστιανών εκκλησίαις αναγινωσκόμενα Ευαγγέλια. Εξεδόθη πρώτον μεν εν Μόσχα κατά το 1796 δαπάνη της Ζωσιμαίας αδελφότητος, προς το δωρεάν διανέμεσθαι τοις ευσεβέσι, και αφιερώθη τη Τετρακτύϊ των αγιωτάτων Πατριαρχών' το δε δεύτερον εν Βενετία τω 1831, δαπάνη της αυτής αδελφότητος, διά της αγρύπνου φιλογενείας του εξοχωτάτου Κυβερνήτου της Ελλάδος Κόμητος Ι. Α. Καποδίστρια.
Creator:  Θεοτόκης, Νικηφόρος,
Publication Date:  1840.

Save result
 
10. Προσφώνημα τη ευσεβεστάτη, θεοσέπτω, σεβαστή, τρισμεγίστη και φιλανθρωποτάτη Αυγούστη Κυρία Αικατερίνη Αλεξιάδι Αυτοκράτορι πάσης Ρωσσίας / εκφωνηθέν υπό Νικοφόρου Αρχιεπισκόπου Σλαβονίου και Χερσώνος καθ' ην ημέραν επί τον της Αρχιερωσύνης Βαθμόν προεβιβάσθη. [Αγία Πετρούπολις]: [χ.ε.], 1779.

Title:  Προσφώνημα τη ευσεβεστάτη, θεοσέπτω, σεβαστή, τρισμεγίστη και φιλανθρωποτάτη Αυγούστη Κυρία Αικατερίνη Αλεξιάδι Αυτοκράτορι πάσης Ρωσσίας / εκφωνηθέν υπό Νικοφόρου Αρχιεπισκόπου Σλαβονίου και Χερσώνος καθ' ην ημέραν επί τον της Αρχιερωσύνης Βαθμόν προεβιβάσθη.
Creator:  Θεοτόκης, Νικηφόρος,
Publication Date:  1779.

Save result
 
First
Previous
Page: [1] 2  Next
Last