Your browser does not support JavaScript!
Ελληνικά
Print friendly

Home    Search  

username:   anonymous

Search result

Search command: Contributor="Ιερόθεος,"  Get results as RSS feed
Results  1-10   of  10Display    results per page 
First
Previous
Page: [1] Next Last
       
1. Βιβλίον καλούμενον Χρηστοήθεια των Χριστιανών, ΑΡΒ 3395

Title:  Βιβλίον καλούμενον Χρηστοήθεια των Χριστιανών, : Περιέχουσα Λόγους ψυχωφελεστάτους δεκατρείς, ρυθμίζοντας επί το βέλτιον τα κακά ήθη των Χριστιανών. Προς δε, και τας κυριωτέρας Εντολάς της Παλαιάς, και Νέας Διαθήκης΄ / Φιλοπονηθείσα μεν παρά του εν μοναχοίς ελαχιστού Νικοδήμου Αγιορείτου'___.
Creator:  Νικόδημος,
Publication Date:  1803.

Save result
 
2. Βιβλίον ψυχωφελέστατον περιέχον Διδασκαλίαν σύντομον προς τον Πνευματικόν, πώς να εξομολογή με καρπόν. / 1804 ΠΠΚ 122545

Title:  Βιβλίον ψυχωφελέστατον περιέχον Διδασκαλίαν σύντομον προς τον Πνευματικόν, πώς να εξομολογή με καρπόν. Τους Κανόνας του Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού ακριβώς εξηγημένους. Συμβουλήν γλαφυράν προς τον Μετανοούντα πώς να εξομολογήται καθώς πρέπει, και Λόγον ψυχωφελέστατον περί Μετανοίας. / Συνερανισθέν μεν εκ διαφόρων Διδασκάλων, και εις αρίστην τάξιν ταχθέν παρά του εν μοναχοίς ελαχίστου Νικοδήμου. Και τύποις εκδοθέν πρότερον' ήδη δε αυξηθέν, και τύποις δευτέροις εκδοθέν, διά φιλοτίμου δαπάνης του πανιερωτάτου μητροπολίτου αγίου Ιωαννίνων Κυρίου Ιεροθέου. Εις κοινήν απάντων των Ορθοδόξων ωφέλειαν.
Creator:  Νικόδημος,
Publication Date:  1804.

Save result
 
3. Νικόδημος Αγιορείτης, Εις δόξαν Πατρός, Υιού, και Αγίου Πνεύματος του ενός Θεού. Εγχειρίδιον Συμβουλευτικόν, χ.τ., 1801, ΑΡΒ 2963

Title:  Εις δόξαν Πατρός, Υιού, και Αγίου Πνεύματος του ενός Θεού. Εγχειρίδιον Συμβουλευτικόν, περί Φυλακής των πέντε Αισθήσεων, της τε Φαντασίας, και της του Νοός, και Καρδίας. Και περί του, ποίαι εισίν αι πνευματικαί, και οικείαι του Νοός ηδοναί. / συντεθέν μεν πρότερον, και επιδιορθωθέν ύστερον, παρά του εν μοναχοίς ελαχίστου Νικοδήμου. Αγιορείτου ___. Προσετέθη δε παρ'αυτού, και το Σχήμα της καρδίας του ανθρώπου. Το θαύμα της επί της Σταυρώσεως του Κυρίου γενομένης υπερφυσικής Εκλείψεως του Ηλίου. Το Ηρωϊκόν Ευαγγέλιον του Εσπερινού του Πάσχα. Και απολογία τις υπέρ του εν τω Βιβλίω του αοράτου Πολέμου κειμένου σημειώματος περί της Κυρίας Θεοτόκου. Εις κοινήν των Ορθοδόξων απάντων ωφέλειαν. επιστασία του Αρχιμανδρίτου Άνθιμου Γαζή.
Creator:  Νικόδημος,
Publication Date:  1801 αωα'.

Saved result
 
4. Ερμηνεία εις τας επτά καθολικάς επιστολάς ΑΡΒ 3397

Title:  Εις δόξαν Πατρός, Υιού, και Αγίου Πνεύματος, του ενός Θεού. Ερμηνεία εις τας επτά καθολικάς επιστολάς των αγίων και πανευφήμων Αποστόλων Ιακώβου, Πέτρου, Ιωάννου, και Ιούδα. / Ήτις υπό του εν Μοναχοίς ελαχίστου Νικοδήμου Αγιορείτου εκ διαφόρων συνερανισθείσα Προτροπή και αξιώσει του Παναγιωτάτου, Θειοτάτου τε και Εμφιλοσόφου Πατριάρχου, πρώην Κωνσταντινουπόλεως, Κυρίου Κυρίου Νεοφύτου και δι΄ αναλωμάτων της αυτού παναγιότητος αντιγραφείσα___.
Creator:  Νικόδημος,
Publication Date:  1806.

Save result
 
5. Έκθεσις περί του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου κατά το σχολικόν έτος 1857-8, επί της τη 22 Ιουνίου 1858 το έννατον γενομένης διανομής των βραβείων προς τους αριστεύσαντας των μαθητών και του σεβασμιωτάτου επισκόπου Θήρας κυρίου Ιεροθέου, του διανείμαντος τα βραβεία κατά την τελετήν, προσλαλιά προς τους μαθητάς. Προτέτακται Λόγος περί ελληνικής σφραγίδος εικονιζούσης τον Θησέα υπό του καθηγητού Γ. Γ. Παππαδοπούλου, επιμελητού του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου. Αθήνησι: Τύποις Π. Α. Σακελλαρίου, 1858.

Title:  Έκθεσις περί του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου κατά το σχολικόν έτος 1857-8, επί της τη 22 Ιουνίου 1858 το έννατον γενομένης διανομής των βραβείων προς τους αριστεύσαντας των μαθητών και του σεβασμιωτάτου επισκόπου Θήρας κυρίου Ιεροθέου, του διανείμαντος τα βραβεία κατά την τελετήν, προσλαλιά προς τους μαθητάς. Προτέτακται Λόγος περί ελληνικής σφραγίδος εικονιζούσης τον Θησέα υπό του καθηγητού Γ. Γ. Παππαδοπούλου, επιμελητού του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου.
Publication Date:  1858.

Save result
 
6. Έκθεσις περί του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου κατά το σχολικόν έτος 1856-7, επί της τη 30 Ιουνίου 1857 το όγδοον γενομένης διανομής των βραβείων προς τους αριστεύσαντας των μαθητών και του Σεβασμιωτάτου Επισκόπου Θήρας κυρίου Ιεροθέου, του διανείμαντος τα βραβεία κατά την τελετήν προσλαλιά προς τους μαθητάς. Προτέτακται Λόγος περί των προγενεστέρων Ελληνικών σχολείων υπό του καθηγητού Γ. Γ. Παππαδοπούλου, επιμελητού του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου. Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου Λαζάρου Δ. Βιλαρά, 1857.

Title:  Έκθεσις περί του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου κατά το σχολικόν έτος 1856-7, επί της τη 30 Ιουνίου 1857 το όγδοον γενομένης διανομής των βραβείων προς τους αριστεύσαντας των μαθητών και του Σεβασμιωτάτου Επισκόπου Θήρας κυρίου Ιεροθέου, του διανείμαντος τα βραβεία κατά την τελετήν προσλαλιά προς τους μαθητάς. Προτέτακται Λόγος περί των προγενεστέρων Ελληνικών σχολείων υπό του καθηγητού Γ. Γ. Παππαδοπούλου, επιμελητού του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου.
Publication Date:  1857.

Save result
 
7. Ευχρηστοτέρα Ορθόδοξος Ομολογία Κατ' επιτομήν και κατ' ερωταπόκρισιν Ανθολογηθείσα εκ της κατά πλάτος Ορθοδόξου ομολογίας, μεθ' ην κείνται Απορείαι τε και λύσεις γραφικαί πάνυ χρήσιμοι, και τινες προς το τέλος τεχνολογίαι,1801 ΑΡΒ 2966

Title:  Ευχρηστοτέρα Ορθόδοξος Ομολογία : Κατ' επιτομήν και κατ' ερωταπόκρισιν Ανθολογηθείσα εκ της κατά πλάτος Ορθοδόξου ομολογίας, μεθ' ην κείνται Απορείαι τε και λύσεις γραφικαί πάνυ χρήσιμοι, και τινες προς το τέλος τεχνολογίαι, / συναθροισθείσαι πόνω και ζήλω του οσιωτάτου κυρίου Δανιήλ Πελοπονησίου [sic] Χάριν των πρωτοπείρων μαθητών. Θεωρηθείσα δε παρά του ελλογιμοτάτου κυρίου Ιερόθεου του εκ Σμύρνης. Νυν δε τύποις εκδοθείσα, ιδίοις αναλώμασι του απανθιστού.
Creator:  Δανιήλ,
Publication Date:  αωα'-1801.

Save result
 
8. Η αποκάλυψις των καταχρήσεων των υπαλλήλων της εν Αμοργώ διατηρουμένης Μονής Παναγίας Χοζωβιωτίσσης /Νεοφύτου Κωβαίου, ηγουμένου, Ιεροθέου Βερρή και Σωφρονίου Κωβαίου.[Εν Αθήναις] :[Τύποις και δαπάναις Νικήτα Γ. Πάσσαρη],[1875].

Title:  Η αποκάλυψις των καταχρήσεων των υπαλλήλων της εν Αμοργώ διατηρουμένης Μονής Παναγίας Χοζωβιωτίσσης / Νεοφύτου Κωβαίου, ηγουμένου, Ιεροθέου Βερρή και Σωφρονίου Κωβαίου.
Creator:  Κωβαίος, Νεόφυτος.
Publication Date:  [1875].

Save result
 
9. Κυριακοδρόμιον, ήτοι Ερμηνεία και μετ' αυτήν ηθική ομιλία εις τα κατά πάσαν Κυριακήν εν ταις αγίαις των ορθοδόξων χριστιανών εκκλησίαις αναγινωσκόμενον Ευαγγέλιον, / Συντεθέν υπό του πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Νικηφόρου του πρώην Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως αφιερωθέν δε τη πανσέπτω τετρακτί των αγιωτάτων πατριαρχών υπό του πανιερωτάτου Ιεροθέου Θαβωρίου, ούτινος φιλοτίμω επιστασία εκδίδοται εις φως ήδη δεύτερον αναλώμασι του παναγίου Τάφου, τ. 1. Εν Μόσχα: Εν τω Τυπογραφείω της Αγιωτάτης Συνόδου, έτει 1837.

Title:  Κυριακοδρόμιον, ήτοι Ερμηνεία και μετ' αυτήν ηθική ομιλία εις τα κατά πάσαν Κυριακήν εν ταις αγίαις των ορθοδόξων χριστιανών εκκλησίαις αναγινωσκόμενον Ευαγγέλιον, / Συντεθέν υπό του πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Νικηφόρου του πρώην Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως αφιερωθέν δε τη πανσέπτω τετρακτί των αγιωτάτων πατριαρχών υπό του πανιερωτάτου Ιεροθέου Θαβωρίου, ούτινος φιλοτίμω επιστασία εκδίδοται εις φως ήδη δεύτερον αναλώμασι του παναγίου Τάφου.
Creator:  Θεοτόκης, Νικηφόρος,
Publication Date:  έτει 1837.

Save result
 
10. Theodoret Bishop of Cyrrhus, Του Μακαριωτάτου Θεοδωρήτου Επισκόπου Κύρου, Ειρμηνεία [sic] εις το ¢σμα των Ασμάτων, του σοφού Σολομώντος, Ενετίησιν, αχλθ'. [=1639], ΦΣΑ 2882

Title:  Του Μακαριωτάτου Θεοδωρήτου Επισκόπου Κύρου, Ειρμηνεία [sic] εις το ¢σμα των Ασμάτων, του σοφού Σολομώντος. ... / Νεωστί τυπωθέν εις κοινήν ωφέλειαν, διά δαπάνης και αναλωμάτων, του εν Ιερομονάχοις Οσιωτάτου Κυρίου Ιεροθέου του Αββατίου, του εκ της Νήσου Κεφαλληνίας. Και διορθωθέν, παρά Ματθαίου Ιερέως Κιγάλα του Κυπρίου...
Creator:  Theodoret,
Publication Date:  αχλθ'. [=1639].

Save result
 
First
Previous
Page: [1] Next Last