Your browser does not support JavaScript!
Ελληνικά
Print friendly

Home    Search  

username:   anonymous

Results - Details

Search command :  Contributor="Διονύσιος"

Current Record: 10 of 19

Save result
Λαυσαϊκόν ήτοι Βίβλος περιέχουσα διηγήσεις ασκητικάς . Ανδρών και Γυναικών. : Γιάνε Λαυσαϊκόν. Κι α...
 
Metadata & Digital Documents
Table of Contents
Index

Title Λαυσαϊκόν ήτοι Βίβλος περιέχουσα διηγήσεις ασκητικάς . Ανδρών και Γυναικών. : Γιάνε Λαυσαϊκόν. Κι ασκητισλερήν ομουρλερινή νακλ ετέρ, / που κιτάπ ηλκ εβέλ γιονανή τηληντέν ρούμτζα γιαβάν τιληνέ πηρ διδασκάλος ταν τεφσίρ ολουντού, βε Πασμαγιά βεριλτί διδάσκαλος λαρίν αρασιντά μευσούρ ολάν Σοφολογιώτατος κυρ Εφραίμην μουκαγετλήγιλεν, τζούμλε Χριστιανναρήν κοσμικοσλαρήν, βε καλόγηρος λαρίν κιφαετί ητζίν. λακίν σίντι τούρκτζε τεφσίρ ολουντού ρούμτζαταν, Ανατόλ σεμτιντέ πουλουνάν βε ρούμτζα πήλμεγιεν Χριστιανναρήν κιφαετί ητζήν, Μώραλη οσιολογιώτατος κυρ Διονύσιος ταν, απαλή εφέντι οσιώτατος κυρ Ζαγαρίανιν καμετλεντιρμεσίϊλεν βε ναζιρλιγίϊλεν, Εγινε Βαγγ Γκιογουντεν Νικολανίν ογλού Χατζί Σαβανίν Χαρτζ Μασραφί Ολτού, Ερ κιμ οκούρσα που κιταπί ουτζ κερέτ ραχμέτ οκουσούν.
Identifier 000085079
Curator Γεωργίδης, Νικόδημος,ιερομόναχος, ο Κύπριος,
Contributor Διονύσιος,Πελοποννήσιος.
Ζαχαρίας,μοναχός.
Is referenced by Sal. Dal. 39.
Place of publication Βενετίκτε :
Publisher Name Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων,
Date of publication αως' (1806).
Physical description 157 σ. : εικ. , ; 23 εκ.
Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή
Language Greek, Modern (1453-)
Coverage   ( - ) 
Collection   Digital Collections--Greek Digital Bibliography 15th-21st century
  Digital Collections--Greek Digital Bibliography 15th-21st century--19th century
  Contributors--University of Crete Library
Institution University of Crete
Location University of Crete - Rethymno
Notes Στα τουρκικά ο τίτλος γράφει : δηλαδή Λαυσιακόν το οποίο διηγείται τις ζωές των ασκητών. Το βιβλίο γράφηκε αρχικά σε γλώσσα ελληνική, μεταφράστηκε σε γλώσσα δημώδη από έναν δάσκαλο και εκδόθηκε με την επιμέλεια του ονομαστού ανάμεσα στους διδασκάλους, του σοφοτάτου Εφραίμ για να το κατανοήσουν όλοι οι χριστιανοί, λαϊκοί και μοναχοί. Στην παρούσα έκδοση το έργο μεταφράστηκε από τα ελληνικά στα τουρκικά, για να γίνει καταληπτό από τους χριστιανούς που κατοικούν στην Ανατολή και δεν γνωρίζουν ελληνικά, από τον ευσεβή και λόγιο Διονύσιο Πελοποννήσιο, με την επίβλεψη και την καθοδήγηση του αγιοτάτου Ζαχαρία του μοναχού, με έξοδα του Χατζη Σάββα, γιου του Νικολάου ___."
Στο τέλος του βιβλίου : "Νυν πρώτον Τύποις εκδοθέν, και επιμελώς διορθωθέν παρά του Γερομονάχου Νικοδήμου Γεωργίδη του Κυπρίου. "
Classification ΠΠΚ 122567
ΑΡΒ 168814
Permanent Link https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/7/a/metadata-39-0000345.tkl   Bookmark and Share
Visits 653
Digital Documents
Λαυσαϊκὸν ἤτοι Βίβλος περιέχουσα Διηγήσεις ἀσκητικάς. Ἀνδρῶν καὶ Γυναικῶν. // Γιάνε Λαυσαϊκὸν Κὶ ἀσκητιςλερὴν ὀμουρλερινὴ νὰκλ ἐτέρ, ... βὲ Πασμαγιὰ βεριλτὶ διδάσκαλος λαρὶν ἀρασιντὰ μενσοὺρ ὀλὰν Σοφολογιώτατος κὺρ Ἐφραιμὴν ... βὲ καλόγηρος λαρὶν κφαετὶ ἠτζῖν. λάκιν σίντι τούρκτζε τεφσὶρ ὀλουντοὺ ρούμτζαταν, Ἀνατὸλ σεμτιντὲ πουλουνὰν βὲ ρούμτζα, πήλμεγιεν Χριστιανναρὴν κιφαετὶ ἠτζήν, Μώραλη ὁσιολογιώτατος κὺρ Διονύσιος ταν, ἀπαλὴ ἐφέντι ὁσιώτατος κὺρ Ζαχαρίανιν ... Ἔγινε Βὰγγ Γκιογιουντὲν Νικόλανιν Ὀγλοὺ Χατζὶ Σάβανιν Χὰρτζ Μασραφὶ Ὀλτού, Ἔρ κὶμ ὀκούρσα ποῦ κιταπἰ οὔτζ κερὲτ ραχμὲτ ὀκουσοῦν. ᾳωϚ΄. Βενετικτέ, Πασμαγιᾶ Βεριλτεῖ. 1806... Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων.

Λαυσαϊκὸν ἤτοι Βίβλος περιέχουσα Διηγήσεις ἀσκητικάς. Ἀνδρῶν καὶ Γυναικῶν. // Γιάνε Λαυσαϊκὸν Κὶ ἀσκητιςλερὴν ὀμουρλερινὴ νὰκλ ἐτέρ, ... βὲ Πασμαγιὰ βεριλτὶ διδάσκαλος λαρὶν ἀρασιντὰ μενσοὺρ ὀλὰν Σοφολογιώτατος κὺρ Ἐφραιμὴν ... βὲ καλόγηρος λαρὶν κφαετὶ ἠτζῖν. λάκιν σίντι τούρκτζε τεφσὶρ ὀλουντοὺ ρούμτζαταν, Ἀνατὸλ σεμτιντὲ πουλουνὰν βὲ ρούμτζα, πήλμεγιεν Χριστιανναρὴν κιφαετὶ ἠτζήν, Μώραλη ὁσιολογιώτατος κὺρ Διονύσιος ταν, ἀπαλὴ ἐφέντι ὁσιώτατος κὺρ Ζαχαρίανιν ... Ἔγινε Βὰγγ Γκιογιουντὲν Νικόλανιν Ὀγλοὺ Χατζὶ Σάβανιν Χὰρτζ Μασραφὶ Ὀλτού, Ἔρ κὶμ ὀκούρσα ποῦ κιταπἰ οὔτζ κερὲτ ραχμὲτ ὀκουσοῦν. ᾳωϚ΄. Βενετικτέ, Πασμαγιᾶ Βεριλτεῖ. 1806... Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων.

View Document    
Download Document  (Size: 8144896 bytes, 153 pages)

Downloads : 283
Show/Hide  Preservation Info
Filename85079.pdf
Size405599936 Bytes
Formatpdf
Digitization Date20060727
Resolution600dpi
Dimension153
Tonal Resolution1
ColorBW