Your browser does not support JavaScript!
Ελληνικά
Print friendly

Home    Saved results  

username:   anonymous

Saved results

Session Results

# Select Title
1. Νέα νεκρώσιμος ακολουθία : περιέχουσα το κατά την εκφοράν του νεκρού Τρισάγιον, το Χριστός ανέστη, τον Άμωμον, τα Ευλογητάρια, το Μετά των Αγίων, τα Νεκρώσιμα κατ' ήχον Προσόμοια, τους Μακαρισμούς, το Δεύτε τελυταίον ασπασμόν και το Θρηνώ και οδύρομαι, άπαντα τονισμένα εις Βυζαντινήν Μουσικήν επί τη βάσει των αρχαίων μελωδιών.
Toggle All