Your browser does not support JavaScript!
Ελληνικά
Print friendly

Home    Navigation    Contributors    St. Anthony's Greek Orthodox Monastery, Arizona USA  

username:   anonymous

St. Anthony's Greek Orthodox Monastery, Arizona USA

Search within this collection
Results  1-10   of  22Display    results per page 
First
Previous
Page: [1] 2  3  Next
Last
       
1. Ακολουθία νεκρώσιμος / Υπό Ανδρέου Β. Τσικνοπούλου. Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1890.

Title:  Ακολουθία νεκρώσιμος / Υπό Ανδρέου Β. Τσικνοπούλου.
Creator:  Τσικνόπουλος, Ανδρέας Β.
Publication Date:  1890.

Save result
 
2. Αναστασιματάριον Αργόν και σύντομον Περιέχον τα Αναστάσιμα ... Μελοποιηθέντα μεν εν τη αρχαία μεθόδω παρά Κωνσταντίνου Πρωτοψαλτου, Μετενεχθέντα δ' εις την νεωτέραν, παρά Στεφάνου Λαμπαδαρίου... Νυν πρώτον εκδίδεται υπό Ν. Κ. Πρωτοψάλτου και Χ. Γ. Παπαδοπούλου Eν Κωνσταντινουπόλει Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1865.

Title:  Αναστασιματάριον : Αργόν και σύντομον Περιέχον τα Αναστάσιμα ... / Μελοποιηθέντα μεν εν τη αρχαία μεθόδω παρά Κωνσταντίνου Πρωτοψαλτου, Μετενεχθέντα δ' εις την νεωτέραν, παρά Στεφάνου Λαμπαδαρίου...
Publication Date:  1865.

Save result
 
3. Αναστασιματάριον νέον, αργόν και σύντομον ... μελοποιηθέν υπό Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου και Ιωάννου Πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας θεωρήσαντος επιμελώς και ανακαθάραντος τούτο.Νυν το έννατον εκδιδόται υπό του υιού αυτού Δ. Ιωάννου Πρωτοψάλτου. Εν Κωνσταντινουπόλει Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1905.

Title:  Αναστασιματάριον : νέον, αργόν και σύντομον / μελοποιηθέν υπό Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου και Ιωάννου Πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας θεωρήσαντος επιμελώς και ανακαθάραντος τούτο.
Publication Date:  1905.

Save result
 
4. Αναστασιματάριον νέον τονισθέν το πρώτον Υπό Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου Περιέχον: τα Κεκραγάρια, τα Αναστάσιμα του Εσπερινού, Όρθρου και Λειτουργίας, μετά των Αναστασίμων Ευλογηταρίων τε Αναβαθμών και Κανόνων, Αργοσυντόμων Καταβασιών, Τιμιωτέρων, Κατανυκτικών, Μαρτυρικών τε και Νεκρωσίμων, των Αναστασίμων Εξαποστειλαρίων, των Ένδεκα Εωθινών, των Ειρμολογικών Δοξολογιών Μανουήλ Πρωτοψάλτου, και τον Πεντάφωνον Βαρύν ήχον Γεωργίου του Κρητός.; Επεξεργασθέν δε ήδη και επιδιορθωθέν κατ' αναλυτικώτερον, εμμελέστερον και κανονικώτερον τρόπον κατά τε την γραφήν και το μέλος Υπό Ζ. Α. Ζαφειροπούλου ... Αθήνησιν Εκ του τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1853.

Title:  Αναστασιματάριον νέον / τονισθέν το πρώτον Υπό Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου ... ; Επεξεργασθέν δε ήδη και επιδιορθωθέν κατ' αναλυτικώτερον, εμμελέστερον και κανονικώτερον τρόπον κατά τε την γραφήν και το μέλος Υπό Ζ. Α. Ζαφειροπούλου ...
Publication Date:  1853.

Save result
 
5. Αναστασιματάριον Σύντομον μελοποιηθέν παρά Πέτρου Λαμπαδαρίου ... Εξηγηθέν παρά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ... Εν Κωνσταντινουπόλει Εκ της Τυπογραφίας των αδελφών Ιγνατιάδων, 1839.

Title:  Αναστασιματάριον Σύντομον / μελοποιηθέν παρά Πέτρου Λαμπαδαρίου ... Εξηγηθέν παρά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ...
Publication Date:  1839.

Save result
 
6. Δοκίμιον εκκλησιαστικών μελών. Υπό Χριστοδούλου Γεωργιάδου Κεσσανιέως. Αθήνησι Τύποις Χ. Νικολαίδου Φιλαδελφέως 1856.

Title:  Δοκίμιον εκκλησιαστικών μελών. / Υπό Χριστοδούλου Γεωργιάδου Κεσσανιέως.
Creator:  Γεωργιάδης, Χριστόδουλος
Publication Date:  1856.

Save result
 
7. Δοξαστάριον περιέχον τα δοξαστικά όλων των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών των τε εορταζομένων αγίων του όλου ενιαυτού του τε Τριωδίου και Πεντικοσταρίου Μελοποιηθέν παρά Πέτρου Πελοποννησίου εξηγηθέν δε παρά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Νυν δεύτερον εκδοθέν εις τύπον μετά προσθήκης νεωτέρων δεκατριών καλοφωνικών ειρμών μετά των αντιφώνων της Μεγάλης Πέμπτης παρά Θεοδώρου Π. Παράσχου Φωκαέως. Εν Κωνσταντινουπόλει Τύποις Ν. Δ. Κάστρου, 1849

Title:  Δοξαστάριον / : περιέχον τα δοξαστικά όλων των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών των τε εορταζομένων αγίων του όλου ενιαυτού του τε Τριωδίου και Πεντικοσταρίου / Μελοποιηθέν παρά Πέτρου Πελοποννησίου ; εξηγηθέν δε παρά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.
Creator:  Πέτρος,
Publication Date:  1849-1850.

Save result
 
8. Ιεροψαλτικόν Εγκόλπιον Περιέχον Απασαν την Εκκλησιαστικήν ενιαύσιον Ακολουθίαν Εσπερινού. 'Ορθρου, Λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της λαμπροφόρου Αναστάσεως μετά τινων Καλοφωνικών Ειρμών εν τω τέλει υπό Δ. Ιωάννου Πρωτοψάλτου. Εκδίδοται το δεύτερον εις τόμους τρεις. Εν Κωνσταντινουπόλει Εκ του Τυπογραφείου Ν. Γ. Κεφαλίδου, 1894

Title:  Ιεροψαλτικόν Εγκόλπιον : Περιέχον Απασαν την Εκκλησιαστικήν ενιαύσιον Ακολουθίαν Εσπερινού. 'Ορθρου, Λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της λαμπροφόρου Αναστάσεως μετά τινων Καλοφωνικών Ειρμών εν τω τέλει / υπό Δ. Ιωάννου Πρωτοψάλτου.
Creator:  Πρωτοψάλτης, Δ. Ι.
Publication Date:  1894.

Save result
 
9. Κρήπις Ήτοι Νέα στοιχειώδης διδασκαλία του θεωρητικού και πρακτικού της Εκκλησιαστικής Μουσικής συνταχθείσα προς χρήσιν των σπουδαζόντων αυτήν κατά την Νέαν Μέθοδον. Νυν το πρώτον εκδιδόντως Δ. Ιωάννου Πρωτοψάλτου. Εν Κωνσταντινουπόλει Εκ της Πατριαρχικής του Γένους Τυπογραφίας, 1875.

Title:  Κρήπις : Ήτοι Νέα στοιχειώδης διδασκαλία του θεωρητικού και πρακτικού της Εκκλησιαστικής Μουσικής συνταχθείσα προς χρήσιν των σπουδαζόντων αυτήν κατά την Νέαν Μέθοδον.
Creator:  Στέφανος
Publication Date:  1875.

Save result
 
10. Κηλτζανίδης, Παναγιώτης, πεθ. 1896. Μεθοδική διδασκαλία θεωρητική τε και πρακτική προς εκμάθησιν και διάδοσιν του γνησίου εξωτερικού μέλους της καθ' ημάς Ελληνικής Μουσικής κατ' αντιπαράθεσιν προς την Αραβοπερσικήν συναρμολογηθείσα υπό του Μουσ. Π. Γ. Κηλτζανίδου Προυσσαέως. Εν Κωνσταντινουπόλει Εκ του Τυπογραφείου Α. Κορομηλά και Υιού, 1881.

Title:  Μεθοδική διδασκαλία θεωρητική τε και πρακτική προς εκμάθησιν και διάδοσιν του γνησίου εξωτερικού μέλους της καθ' ημάς Ελληνικής Μουσικής κατ' αντιπαράθεσιν προς την Αραβοπερσικήν / συναρμολογηθείσα υπό του Μουσ. Π. Γ. Κηλτζανίδου Προυσσαέως.
Creator:  Κηλτζανίδης, Παναγιώτης,
Publication Date:  1881.

Save result
 
First
Previous
Page: [1] 2  3  Next
Last