Your browser does not support JavaScript!
Ελληνικά
Print friendly

Home    Navigation    Contributors    Hellinomnimon  

username:   anonymous

Hellinomnimon

Search within this collection
Results  11-20   of  37Display    results per page 
First
Previous
Page:1  [2] 3  4  Next
Last
       
11.

Title:  Κρίσις του Βουτσιναίου ποιητικού αγώνος του έτους 1876 αναγνωσθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου τη13 Μαίου 1876 / υπό του εισηγητού Θεοδώρου Γ. Ορφανίδου.
Publication Date:  1876.

Save result
 
12.

Title:  Λογική / Φριδερίκου Χριστιανού Βαϋμαϊστέρου Ξυνυφανθείσα μεν παρ' αυτού Λατινιστί Μεθόδω Μαθηματική κατά Βόλφιον ; Μεταφρασθείσα δε από της Λατινίδος εις την Ελλάδα φωνήν παρά του Σοφολογιωτάτου Διδασκάλου Κυρίου Νικολάου Βάρκοση ...
Creator:  Baumeister, Friedrich Christian
Publication Date:  1795.

Save result
 
13.

Title:  Μαθήματα διά τους παίδας. / Συνερανισθέντα υπό Κωνσταντίνου Βαρδαλάχου ___.
Creator:  Βαρδαλάχος, Κωνσταντίνος,
Publication Date:  1830.

Save result
 
14.

Title:  Μέθοδος αστρογνωσίας : ήτις διδάσκει άνευ Σφαίρας, ή Πίνακος Ουρανίου την Γνώσιν των διασημοτέρων Αστέρων των εν τω της Ουγγαρίας ορίζοντι φαινομένων. / Συνεγράφη μεν ποτέ παρά Γεωργίου Μαρότου εκ της Λατινίδος δε εξελληνισθείσα παρά Γεωργίου Ιωάν. Ζαβείρα του Σιατιστέως Νύν πρώτον τύποις εκδοθείσα παρά Εμμανουήλ Δημητριάδου δαπάνη του εντιμοτάτου Εφόρου της εν Πέστη Ελλην. Σχολ. Κυρίου Κυρίου Νικολάου Μπεκέλλα.
Creator:  Μαρότος, Γεώργιος.
Publication Date:  1815.

Save result
 
15.

Title:  Μελετίου Γεωγραφία παλαιά και νέα / Συλλεχθείσα εκ διαφόρων Συγγραφέων Παλαιών τε και Νέων, και εκ διαφόρων Επιγραφών των εν Λίθοις, και εις κοινήν Διάλεκτον εκτεθείσα, χάριν των πολλών του ημετέρου Γένους. Προσφωνηθείσα δε τω εντιμοτάτω και ευγενεστάτω Κυρίω Κυρίω Παναγιώτη Σαράφη Τανύν πρώτον εκδοθείσα τύποις, και μετ΄ επιμελείας διορθωθείσα.
Creator:  Μελέτιος,
Publication Date:  1728.

Save result
 
16.

Title:  Ο Εμπορικός κώδηξ της Γαλλίας : Μεταφρασθείς εκ του Γαλλικού πρωτοτύπου, και πολλοίς σημειώμασι πλουτισθείς, έτι δε παραρτήματι των αναγκαίων άρθρων εκ του πολιτικού Κώδηκος επαυξηθείς / παρά Νικολάου του Παπαδοπούλου, παρ' ου προσενεχθείς τω εν Κωνσταντινουπόλει εντιμοτάτω Συστήματι των Ελληνορρωμαίων Εμπόρων προς κοινήν ωφέλειαν, αναλώμασι του τιμιωτάτου κυρίου Μιχαήλ Βασιλείου τύποις εκδίδεται.
Publication Date:  1817.

Save result
 
17.

Title:  Οδός μαθηματικής : Ήτοι Σειρά βαθμηδόν προϊούσα, Περιεκτική των κατ' είδος κυριωτέρων της μαθήσεως πραγματειών, οίον Των στοιχείων ... / του αιδεσιμωτάτου και επιστημονικωτάτου κυρίου Μεθοδίου Ανθρακίτου...
Creator:  Ανθρακίτης, Μεθόδιος,
Publication Date:  1749.

Save result
 
18.

Title:  Ομιλίαι περί πληθύος κόσμων / του κυρίου Φοντενέλ...
Creator:  Fontenelle,
Publication Date:  1794.

Saved result
 
19.

Title:  Παιδαγωγικά μαθήματα / Συντεθέντα παρά Στεφάνου Κομμητά του εκ Φθίας, Εκ Χωραρχίας μεν Κοκοσίου, Κώμης δε Κωφών.
Creator:  Κομμητάς, Στέφανος,
Publication Date:  αωκη. 1828.

Save result
 
20.

Title:  Περί της μεθοδικής παραδόσεως της γεωγραφίας και των αρμοδίων προς τούτο βοηθητικών μέσων. / Του Α. Χ. του Γασπάρεως. Διερμηνευθέν εκ της Γερμανικής εις την νυν Ελληνικήν Διάλεκτον υπό του Κ. Καπετανάκη.
Creator:  Gaspar, Adam Cristian.
Publication Date:  1808.

Save result
 
First
Previous
Page:1  [2] 3  4  Next
Last