Your browser does not support JavaScript!
English
Εκτυπώσιμη μορφή

Αρχική    Πλοήγηση    Συνεργασίες    Ελληνομνήμων  

Όνομα χρήστη:  ανώνυμος

Ελληνομνήμων

Αναζήτηση σ' αυτή τη συλλογή
Αποτελέσματα  9-18   από  37Προβολή    αποτελέσματα ανά σελίδα 
First
Προηγούμενο
Σελίδα: [1] 2  3  4  Επόμενο
Last
       
9.

Τίτλος:  Ιστορία της Ελλάδος από της πρώτης καταβολής των Ελληνικών πραγμάτων άχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Οθωμανών. / Mεταφρασθείσα εκ του πρωτότυπου της Αγγλικής διαλέκτου κατά την νεωτάτην εν Λονδίνω έκδοσιν εις την καθ' ημάς διάλεκτον, άμα δε και επαυξηθείσα υπό Δημητρίου Αλεξανδρίδου ιατρού, του εκ Τυρνάβου της Θεσσαλίας, και μέλους αντεπιστέλλοντος των εν Ιένη εταιριών, της τε Ορυκτολογικής και της Φυσικής.
Συγγραφέας:  Goldsmith, Oliver,
Ημερομηνία έκδοσης:  1807.

Αποθηκευμένο Αποτέλεσμα
 
10.

Τίτλος:  Ιστορία της Ρουμουνίας : ή έκθεσις των αξιολογωτέρων μνημονευομένων συμβάντων εν τοις αριστεροίς κάτω παριστρίοις, από της εσβολής των αιγυπτίων μέχρι της καταστάσεως των ρουμουνικών αρχηγεμονιών του Ρουμουνικού αγρού και της Μολδόβης, / Νυν πρώτον συντεθείσα και τύποις εκδοθείσα εν Λειψία της Σαξονίας, εν τη Τυπογραφία Ταουχνιτζ.
Συγγραφέας:  Φιλιππίδης, Δανιήλ,
Ημερομηνία έκδοσης:  1816.

Αποθήκευση Αποτελέσματος
 
11.

Τίτλος:  Κρίσις του Βουτσιναίου ποιητικού αγώνος του έτους 1876 αναγνωσθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου τη13 Μαίου 1876 / υπό του εισηγητού Θεοδώρου Γ. Ορφανίδου.
Ημερομηνία έκδοσης:  1876.

Αποθήκευση Αποτελέσματος
 
12.

Τίτλος:  Λογική / Φριδερίκου Χριστιανού Βαϋμαϊστέρου Ξυνυφανθείσα μεν παρ' αυτού Λατινιστί Μεθόδω Μαθηματική κατά Βόλφιον ; Μεταφρασθείσα δε από της Λατινίδος εις την Ελλάδα φωνήν παρά του Σοφολογιωτάτου Διδασκάλου Κυρίου Νικολάου Βάρκοση ...
Συγγραφέας:  Baumeister, Friedrich Christian
Ημερομηνία έκδοσης:  1795.

Αποθήκευση Αποτελέσματος
 
13.

Τίτλος:  Μαθήματα διά τους παίδας. / Συνερανισθέντα υπό Κωνσταντίνου Βαρδαλάχου ___.
Συγγραφέας:  Βαρδαλάχος, Κωνσταντίνος,
Ημερομηνία έκδοσης:  1830.

Αποθήκευση Αποτελέσματος
 
14.

Τίτλος:  Μέθοδος αστρογνωσίας : ήτις διδάσκει άνευ Σφαίρας, ή Πίνακος Ουρανίου την Γνώσιν των διασημοτέρων Αστέρων των εν τω της Ουγγαρίας ορίζοντι φαινομένων. / Συνεγράφη μεν ποτέ παρά Γεωργίου Μαρότου εκ της Λατινίδος δε εξελληνισθείσα παρά Γεωργίου Ιωάν. Ζαβείρα του Σιατιστέως Νύν πρώτον τύποις εκδοθείσα παρά Εμμανουήλ Δημητριάδου δαπάνη του εντιμοτάτου Εφόρου της εν Πέστη Ελλην. Σχολ. Κυρίου Κυρίου Νικολάου Μπεκέλλα.
Συγγραφέας:  Μαρότος, Γεώργιος.
Ημερομηνία έκδοσης:  1815.

Αποθήκευση Αποτελέσματος
 
15.

Τίτλος:  Μελετίου Γεωγραφία παλαιά και νέα / Συλλεχθείσα εκ διαφόρων Συγγραφέων Παλαιών τε και Νέων, και εκ διαφόρων Επιγραφών των εν Λίθοις, και εις κοινήν Διάλεκτον εκτεθείσα, χάριν των πολλών του ημετέρου Γένους. Προσφωνηθείσα δε τω εντιμοτάτω και ευγενεστάτω Κυρίω Κυρίω Παναγιώτη Σαράφη Τανύν πρώτον εκδοθείσα τύποις, και μετ΄ επιμελείας διορθωθείσα.
Συγγραφέας:  Μελέτιος,
Ημερομηνία έκδοσης:  1728.

Αποθήκευση Αποτελέσματος
 
16.

Τίτλος:  Ο Εμπορικός κώδηξ της Γαλλίας : Μεταφρασθείς εκ του Γαλλικού πρωτοτύπου, και πολλοίς σημειώμασι πλουτισθείς, έτι δε παραρτήματι των αναγκαίων άρθρων εκ του πολιτικού Κώδηκος επαυξηθείς / παρά Νικολάου του Παπαδοπούλου, παρ' ου προσενεχθείς τω εν Κωνσταντινουπόλει εντιμοτάτω Συστήματι των Ελληνορρωμαίων Εμπόρων προς κοινήν ωφέλειαν, αναλώμασι του τιμιωτάτου κυρίου Μιχαήλ Βασιλείου τύποις εκδίδεται.
Ημερομηνία έκδοσης:  1817.

Αποθήκευση Αποτελέσματος
 
17.

Τίτλος:  Οδός μαθηματικής : Ήτοι Σειρά βαθμηδόν προϊούσα, Περιεκτική των κατ' είδος κυριωτέρων της μαθήσεως πραγματειών, οίον Των στοιχείων ... / του αιδεσιμωτάτου και επιστημονικωτάτου κυρίου Μεθοδίου Ανθρακίτου...
Συγγραφέας:  Ανθρακίτης, Μεθόδιος,
Ημερομηνία έκδοσης:  1749.

Αποθήκευση Αποτελέσματος
 
18.

Τίτλος:  Ομιλίαι περί πληθύος κόσμων / του κυρίου Φοντενέλ...
Συγγραφέας:  Fontenelle,
Ημερομηνία έκδοσης:  1794.

Αποθήκευση Αποτελέσματος
 
First
Προηγούμενο
Σελίδα: [1] 2  3  4  Επόμενο
Last