Your browser does not support JavaScript!
Ελληνικά
Print friendly

Home    Navigation    Contributors    Hellinomnimon  

username:   anonymous

Hellinomnimon

Search within this collection
Results  7-16   of  37Display    results per page 
First
Previous
Page: [1] 2  3  4  Next
Last
       
7. Παπαδόπουλος, Νικόλαος.Ερμής ο Κερδώος :ήτοι Εμπορική Εγκυκλοπαιδεία /Συγγραφείσα παρά Νικολάου Παπαδοπούλου Διά προτροπής και δαάνης του εν Κωνσταντινουπόλει τιμίου και φιλογενούς Εμπορικού Συστήματος των Ελλήνων Μεγαλεμπόρων προς χρήσιν και ωφέλειαν αυτών και των απανταχού ομογενών. Επιστασία και διορθώσει Σ. Β.Εμπορική Εγκυκλοπαιδεία, T. 2, Εν Βενετία :Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1816

Title:  Ερμής ο Κερδώος : ήτοι Εμπορική Εγκυκλοπαιδεία / Συγγραφείσα παρά Νικολάου Παπαδοπούλου Διά προτροπής και δαάνης του εν Κωνσταντινουπόλει τιμίου και φιλογενούς Εμπορικού Συστήματος των Ελλήνων Μεγαλεμπόρων προς χρήσιν και ωφέλειαν αυτών και των απανταχού ομογενών. Επιστασία και διορθώσει Σ. Β.
Creator:  Παπαδόπουλος, Νικόλαος.
Publication Date:  1815-1817.

Save result
 
8.

Title:  Η Χάρτα της Ελλάδος / του Ρήγα Βελεστινλή,.
Creator:  Ρήγας,
Publication Date:  1797.

Saved result
 
9.

Title:  Ιστορία της Ελλάδος από της πρώτης καταβολής των Ελληνικών πραγμάτων άχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Οθωμανών. / Mεταφρασθείσα εκ του πρωτότυπου της Αγγλικής διαλέκτου κατά την νεωτάτην εν Λονδίνω έκδοσιν εις την καθ' ημάς διάλεκτον, άμα δε και επαυξηθείσα υπό Δημητρίου Αλεξανδρίδου ιατρού, του εκ Τυρνάβου της Θεσσαλίας, και μέλους αντεπιστέλλοντος των εν Ιένη εταιριών, της τε Ορυκτολογικής και της Φυσικής.
Creator:  Goldsmith, Oliver,
Publication Date:  1807.

Save result
 
10.

Title:  Ιστορία της Ρουμουνίας : ή έκθεσις των αξιολογωτέρων μνημονευομένων συμβάντων εν τοις αριστεροίς κάτω παριστρίοις, από της εσβολής των αιγυπτίων μέχρι της καταστάσεως των ρουμουνικών αρχηγεμονιών του Ρουμουνικού αγρού και της Μολδόβης, / Νυν πρώτον συντεθείσα και τύποις εκδοθείσα εν Λειψία της Σαξονίας, εν τη Τυπογραφία Ταουχνιτζ.
Creator:  Φιλιππίδης, Δανιήλ,
Publication Date:  1816.

Save result
 
11.

Title:  Κρίσις του Βουτσιναίου ποιητικού αγώνος του έτους 1876 αναγνωσθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου τη13 Μαίου 1876 / υπό του εισηγητού Θεοδώρου Γ. Ορφανίδου.
Publication Date:  1876.

Save result
 
12.

Title:  Λογική / Φριδερίκου Χριστιανού Βαϋμαϊστέρου Ξυνυφανθείσα μεν παρ' αυτού Λατινιστί Μεθόδω Μαθηματική κατά Βόλφιον ; Μεταφρασθείσα δε από της Λατινίδος εις την Ελλάδα φωνήν παρά του Σοφολογιωτάτου Διδασκάλου Κυρίου Νικολάου Βάρκοση ...
Creator:  Baumeister, Friedrich Christian
Publication Date:  1795.

Save result
 
13.

Title:  Μαθήματα διά τους παίδας. / Συνερανισθέντα υπό Κωνσταντίνου Βαρδαλάχου ___.
Creator:  Βαρδαλάχος, Κωνσταντίνος,
Publication Date:  1830.

Save result
 
14.

Title:  Μέθοδος αστρογνωσίας : ήτις διδάσκει άνευ Σφαίρας, ή Πίνακος Ουρανίου την Γνώσιν των διασημοτέρων Αστέρων των εν τω της Ουγγαρίας ορίζοντι φαινομένων. / Συνεγράφη μεν ποτέ παρά Γεωργίου Μαρότου εκ της Λατινίδος δε εξελληνισθείσα παρά Γεωργίου Ιωάν. Ζαβείρα του Σιατιστέως Νύν πρώτον τύποις εκδοθείσα παρά Εμμανουήλ Δημητριάδου δαπάνη του εντιμοτάτου Εφόρου της εν Πέστη Ελλην. Σχολ. Κυρίου Κυρίου Νικολάου Μπεκέλλα.
Creator:  Μαρότος, Γεώργιος.
Publication Date:  1815.

Save result
 
15.

Title:  Μελετίου Γεωγραφία παλαιά και νέα / Συλλεχθείσα εκ διαφόρων Συγγραφέων Παλαιών τε και Νέων, και εκ διαφόρων Επιγραφών των εν Λίθοις, και εις κοινήν Διάλεκτον εκτεθείσα, χάριν των πολλών του ημετέρου Γένους. Προσφωνηθείσα δε τω εντιμοτάτω και ευγενεστάτω Κυρίω Κυρίω Παναγιώτη Σαράφη Τανύν πρώτον εκδοθείσα τύποις, και μετ΄ επιμελείας διορθωθείσα.
Creator:  Μελέτιος,
Publication Date:  1728.

Save result
 
16.

Title:  Ο Εμπορικός κώδηξ της Γαλλίας : Μεταφρασθείς εκ του Γαλλικού πρωτοτύπου, και πολλοίς σημειώμασι πλουτισθείς, έτι δε παραρτήματι των αναγκαίων άρθρων εκ του πολιτικού Κώδηκος επαυξηθείς / παρά Νικολάου του Παπαδοπούλου, παρ' ου προσενεχθείς τω εν Κωνσταντινουπόλει εντιμοτάτω Συστήματι των Ελληνορρωμαίων Εμπόρων προς κοινήν ωφέλειαν, αναλώμασι του τιμιωτάτου κυρίου Μιχαήλ Βασιλείου τύποις εκδίδεται.
Publication Date:  1817.

Save result
 
First
Previous
Page: [1] 2  3  4  Next
Last