Your browser does not support JavaScript!
Ελληνικά
Print friendly

Home    Navigation    Digital Collections    Greek Digital Bibliography 15th-21st century    17th century  

username:   anonymous

17th century

Search within this collection
Results  21-30   of  70Display    results per page 
First
Previous
Page:1  2  [3] 4  5  6  7  Next
Last
       
21. Βιβλίον ιστορικόν περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους ιστορίας : Αρχόμενον από κτίσεως Κόσμου μέχρι της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως, και επέκεινα / Συλλεχθέν μεν εκ διαφόρων ακριβών ιστοριών και εις την κοινήν γλώσσαν μεταγλωτισθέν παρά του ιερωτάτου μητροπολίτου Μονεμβασίας Κυρίου Δωροθέου. Νεωστί δε τυπωθέν ___ περιέχον και πίνακα πλουσιώτατον πάντων των αξιομνημονεύτων πραγμάτων ___. Ενετίησιν: Παρ' Ιωάννη Αντωνίω τω Ιουλιανώ, αχλα' (1631).

Title:  Βιβλίον ιστορικόν περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους ιστορίας : Αρχόμενον από κτίσεως Κόσμου μέχρι της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως, και επέκεινα / Συλλεχθέν μεν εκ διαφόρων ακριβών ιστοριών και εις την κοινήν γλώσσαν μεταγλωτισθέν παρά του ιερωτάτου μητροπολίτου Μονεμβασίας Κυρίου Δωροθέου. Νεωστί δε τυπωθέν ___ περιέχον και πίνακα πλουσιώτατον πάντων των αξιομνημονεύτων πραγμάτων ___.
Creator:  Δωρόθεος,
Publication Date:  αχλα' (1631).

Save result
 
22. Βιβλίον καλούμενον Εκλόγιον: τουτέστιν οι ωραιότεροι Βίοι των αγίων/ εκ του μεταφραστού Συμεώνος. Εκλελεγμένοι και εις κοινήν μεταφρασθέντες διάλεκτον παρά Αγαπίου Μοναχού. Και τανύν νεωστί τυπωθέντες, διορθωθέντες υπό του άνωθεν μετά πλείστης επιμελείας. Μετά του προσήκοντος Πίνακος, Ενετίησι :Παρά Ανδρέα τω Ιουλιανώ,  (1681).

Title:  Βιβλίον καλούμενον Εκλόγιον : τουτέστιν οι ωραιότεροι Βίοι των αγίων / εκ του μεταφραστού Συμεώνος. Εκλελεγμένοι και εις κοινήν μεταφρασθέντες διάλεκτον παρά Αγαπίου Μοναχού. Και τανύν νεωστί τυπωθέντες, διορθωθέντες υπό του άνωθεν μετά πλείστης επιμελείας. Μετά του προσήκοντος Πίνακος.
Creator:  Συμεών,
Publication Date:  αχπα'. (1681).

Save result
 
23. Βιβλίον καλούμενον Κυριακοδρόμιον : ήγουν διδαχαί, και ομιλίαι εις τας Κυριακάς όλου του Ενιαυτού, / αι πριν συλλεχθείσαι παρά Αγαπίου μοναχού του Κρητός εκ διαφόρων Διδασκάλων, και νεωστί μετατυπωθείσαι εις κοινήν των ορθοδόξων ωφέλειαν, επιμελεία του Κοινού Διορθωτού Νικολάου Βουβουλίου, ιατροσοφιστού. Ενετίησιν: Παρά Νικολάω Γλυκεί, τω εξ Ιωαννίνων, έτει 1684.

Title:  Βιβλίον καλούμενον Κυριακοδρόμιον : ήγουν διδαχαί, και ομιλίαι εις τας Κυριακάς όλου του Ενιαυτού, / αι πριν συλλεχθείσαι παρά Αγαπίου μοναχού του Κρητός εκ διαφόρων Διδασκάλων, και νεωστί μετατυπωθείσαι εις κοινήν των ορθοδόξων ωφέλειαν, επιμελεία του Κοινού Διορθωτού Νικολάου Βουβουλίου, ιατροσοφιστού.
Creator:  Αγάπιος,
Publication Date:  έτει 1684.

Save result
 
24. Αγάπιος Μοναχός, Βιβλίον καλούμενον Κυριακοδρόμιον, Ενετίησιν, αχνζ΄ [=1657], ΦΣΑ 2884

Title:  Βιβλίον καλούμενον Κυριακοδρόμιον : ήγουν διδαχαί και ομιλίαι Εις τας κυριακάς όλου του ενιαυτού. / Συλλεχθείσαι παρά Αγαπίου μοναχού Εκ διαφόρων Διδασκάλων. Παρά δε Ακακίου ιερομονάχου Του Διακρούσση του εκ της νήσσου[sic] Κεφαληνίας, επιμελώς διορθωθείσαι και διαδαπάνης [sic] Αυτού τυπωθείσαι εις κοινήν ωφέλειαν.
Creator:  Αγάπιος,
Publication Date:  αχνζ΄. [=1657].

Save result
 
25. Βιβλίον ψυχοφελές[sic] και πολλά αναγκαίον, διά την σωτηρίαν των μοναχών, και διά καθένα χριστιανόν: Ονομαζόμενον Νέος Κλίμακας, / εξηγημένος από τον ελληνικόν εις κοινήν γλώσσαν παρά του εν Ιερομονάχοις Κυρίου Αθανασίου του Κρητός΄ και παρ'αυτώ τω τρισυποστάτω Θεώ των απάντων γονυπετώς αφιερωθείς΄ Τα νυν δε δεύτερον εις τύπον βαλμένον διά δαπάνης μεν κυρίου Νικολάου Σάρου, επιμελεία δε και διορθώσει Αθανασίου Ιερομονάχου Τζαγγαρόπουλου[sic], του εκ Ζακίνθου[sic]...., 2η έκδ., Ενετίησιν: Παρά Νικολάω τω Σάρω, 1693.

Title:  Βιβλίον ψυχοφελές[sic] και πολλά αναγκαίον, διά την σωτηρίαν των μοναχών, και διά καθένα χριστιανόν, : Ονομαζόμενον Νέος Κλίμακας, / εξηγημένος από τον ελληνικόν εις κοινήν γλώσσαν παρά του εν Ιερομονάχοις Κυρίου Αθανασίου του Κρητός΄ και παρ'αυτώ τω τρισυποστάτω Θεώ των απάντων γονυπετώς αφιερωθείς΄ Τα νυν δε δεύτερον εις τύπον βαλμένον διά δαπάνης μεν κυρίου Νικολάου Σάρου, επιμελεία δε και διορθώσει Αθανασίου Ιερομονάχου Τζαγγαρόπουλου[sic], του εκ Ζακίνθου[sic]. Εν δε τω τέλει της Βίβλου προσετέθησαν, κδ' Οίκοι, προς την νοϊτήν[sic] Σκάλαν, τον τίμιον και ζωοποιόν Στρν[sic] του Στρς[sic] Χυ[sic]΄ όπως οι αναγιγνώσκοντες, εξ αυτού την ωφέλειαν λάβωσι.
Creator:  Αθανάσιος,
Publication Date:  έτει από Χ(ριστο)ύ αχyγ' (=1693).

Save result
 
26. No preview available

Title:  Βίος Αισώπου.
Publication Date:  [1644].

Save result
 
27. Βσιλείου Μακεδόνος αυτοκράτορος Ρωμαίων Κεφάλαια Παραινετικά εξήκοντα έξι. Προς Τον Αυτού Υιόν Λέοντα Τον σοφόν ___ / Άτινα επιτροπή του ___ Κυρίου Κυρίου Ιωάννου Κωνσταντίνου μπασαράμπα βοεβόνδα, νυν πρώτον εις την απλήν των ρωμαίων γλώσσαν οίον περιφραστικώς μετηνέχθησαν παρά Χρυσάνθου ιερομονάχου του πελοποννησίου ___ του νοταρά, και ετυπώθησαν δαπάνη τε και κελεύσει αύθις της αυτού υψηλότητος, και διορθώσει του αυτού διαληφθέντος Χρυσάνθου. Εν τη περιφήμω πόλει μπουκουρέστη της ουγκροβλαχίας: Παρά Ανθίμου Ιερομονάχου, Εν έτει σωτηρίω αχηα'[1691] κατά μήνα οκτώμβριον[sic].

Title:  Βσιλείου Μακεδόνος αυτοκράτορος Ρωμαίων Κεφάλαια Παραινετικά εξήκοντα έξι. Προς Τον Αυτού Υιόν Λέοντα Τον σοφόν ___ / Άτινα επιτροπή του ___ Κυρίου Κυρίου Ιωάννου Κωνσταντίνου μπασαράμπα βοεβόνδα, νυν πρώτον εις την απλήν των ρωμαίων γλώσσαν οίον περιφραστικώς μετηνέχθησαν παρά Χρυσάνθου ιερομονάχου του πελοποννησίου ___ του νοταρά, και ετυπώθησαν δαπάνη τε και κελεύσει αύθις της αυτού υψηλότητος, και διορθώσει του αυτού διαληφθέντος Χρυσάνθου.
Creator:  Βασίλειος
Publication Date:  Εν έτει σωτηρίω αχηα'[1691] κατά μήνα οκτώμβριον[sic].

Save result
 
28. Μάξιμος ο Πελοποννήσιος, Εγχειρίδιον κατά του σχίσματος Των Παπιστών, Εν Μπουκουρεστίω,  Εν έτει σωτηρίω 1690, κατά μήνα Ιαννουάριον,  ΦΣΑ 2893/3006

Title:  Εγχειρίδιον κατά του σχίσματος Των Παπιστών. / Συντεθέν μεν Παρά του Σοφωτάτου Ιερομονάχου Μαξίμου του Πελοποννησίου. Νυν δε τυπωθέν, Δια Προστάγματος Του ευσεβεστάτου Εκλαμπροτάτου και Γαληνοτάτου Αυθέντου και Ηγεμόνος πάσης Ουγγροβλαχίας Κυρίου Κυρίου Ιωάννου Κωνσταντίνου Μπασαράμπα Βοεβόνδα του Μπραγκοβάνου.
Creator:  Μάξιμος,
Publication Date:  Εν έτει σωτηρίω 1690. κατά μήνα Ιαννουάριον.

Save result
 
29. No preview available

Title:  Ειρμολόγιον: συν Θεώ περιέχον Την πρέπουσαν αυτώ Ακολουθίαν. Εν ω προσετέθησαν, και αι επτά Οικουμενικαί άγιαι Σύνοδοι, Και τα συνοικέσια: Έτι δε τα επτά Μυστήρια της Εκκλησίας, και τα επτά χαρίσματα του αγίου πνεύματος. Αι τέσσαρες γενικαί αρεταί της ψυχής, και του σώματος. Και τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα εν είδει δένδρου μετά την Ερμηνείαν αυτών / Επιμελώς συντεθέντα, και διορθέντα[sic] παρ'εμού Ματθαίου ιερέως Κιγάλα του Κυπρίου.
Creator:  Κιγάλας, Ματθαίος.
Publication Date:  αχλθ΄. [=1639].

Save result
 
30. Εις τον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Θ(εοτό)κου Στίχοι διά μέτρων απλών ομοιοκατάληκτοι / συντεθέντες παρά Εμμανουήλ ιερέως του Τζάνε λεγομένοτ[sic] Μπουνιαλή, και παρ' αυτού αφιερωθέντες τω πανιερωτάτω, και σοφωτάτω μητροπολίτη Φιλαδελφείας κυρίω κυρίω Γερασίμω Βλάχω ___. Ενετίησι: Παρά Νικολάω Γλυκεί, τω εξ Ιωαννίνων, αχπδ'(1684).

Title:  Εις τον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Θ(εοτό)κου Στίχοι διά μέτρων απλών ομοιοκατάληκτοι / συντεθέντες παρά Εμμανουήλ ιερέως του Τζάνε λεγομένοτ[sic] Μπουνιαλή, και παρ' αυτού αφιερωθέντες τω πανιερωτάτω, και σοφωτάτω μητροπολίτη Φιλαδελφείας κυρίω κυρίω Γερασίμω Βλάχω ___.
Creator:  Μπουνιαλής, Εμμανουήλ Τζάνες,
Publication Date:  αχπδ'(1684).

Save result
 
First
Previous
Page:1  2  [3] 4  5  6  7  Next
Last